לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002428174
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ 893.1 שופ.אי תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  שופק, נילי, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ ’אין אדם שנולד חכם’ : חכמת מצרים הקדומה וזיקתה למקרא / מאת נילי שופק. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Title on added title page: ’No man is born wise’ : ancient Egyptian wisdom literature and its contact with biblical literature / by Nili Shupak.
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מוסד ביאליק, [תשע"ו] 2016. ‬
  ‫ ©תשע"ו 2016 ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ יח, 330, XII עמודים, 16 עמודי לוחות לא ממוספרים :  איורים (חלקם צבעוניים), צילומים ;  23 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ ספרית האנציקלופדיה המקראית 32 ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף, תוכן העניינים ותקציר באנגלית. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 311-275 ומפתח. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ מבוא: 1. סוגיה של ספרות החכמה -- 2. ספרות החכמה הדידקטית: הוראות החכמה -- 3. תפיסות מרכזיות: האידיאולוגיה של החכמה -- 4. הרקע החברתי של ספרות החכמה המצרית -- 5. התפתחותה של ספרות החכמה המצרית -- 6. מחבריה של ספרות החכמה המצרית -- 7. בית היוצר של ספרות החכמה המצרית -- 8. תרומת חקר ספרות החכמה המצרית להבנת ספרות החכמה המקראית -- 9. על התרגום -- 10. סקירת תרגומים קודמים -- תרגום היצירות: שער ראשון. הוראות וזיר לבנו -- שער שני. הוראות מלך לבנו -- שער שלישי. הוראות נאמנות -- שער רביעי. הוראות סופר לבנו -- ביבליוגרפיה -- מפתחות ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "תרגום ראשון זה לעברית של מכלול יצירות החכמה המצריות מציג לפני הקורא העברי את עולמה של ספרות החכמה המצרית הקדומה, שפרחה מאמצע האלף השלישי לפסה"נ עד המאות הראשונות לספירה, והיא אקטואלית עד היום הזה. רוב יצירות החכמה המצרית נוסחו כהוראות אב לבנו, נלמדו בבית הספר ושימשו ספרי עזר לפקידים הבכירים. הן זורעות אור על המחשבה, הערכים והאמונות והדעות של המצרי הקדום בתחומי החיים השונים. מכל ספרויות החכמה הקדומות שנתגלו במזרח התיכון ספרות החכמה המצרית היא הרלוונטית ביותר לספרות החכמה המקראית, ותרומתה להבנתה עצומה. חלקו הראשון של הספר הוא מבוא לספרות החכמה המצרית, ובו דיון בסוגיה השונים ובמאפייניהם, באידיאולוגיה שלה, רקעה החברתי, שלבי התפתחותה, מחבריה ותרומתה לחקר החכמה המקראית. בחלק השני מובא תרגום של היצירות מן המקור המצרי בלוויית מבואות ופירושים." -- מן המעטפת האחורית. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  מצרית, ספרות -- תרגומים לעברית.
  ‫  ספרות החכמה -- יחס לספרות מצרית.
  ‫  ספרות החכמה -- מנוח.
  ‫  מצרית, ספרות -- יחס לתנ"ך.
  ‫  מצרית, ספרות דידקטית -- בקרת ופרשנות.
ISBN:    9789655361780
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record