לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002428160
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   THE3
‫ מס. מיון: ‬   E738 GRE l
‫ מחבר: ‬    Greener, Aaron, author
‫ כותר: ‬   Late bronze age imported pottery in the land of Israel : between economy, society and symbolism / Aaron Greener.
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ הקרמיקה המיבאת מתקופת הברונזה המאחרת בארץ ישראל ‬
  ‫ הקרמיקה המיובאת מתקופת הברונזה המאוחרת בארץ ישראל ‬
‫ פורמט נוסף ‬   Also available as electronic book, system number 2428836.
‫ מו"ל: ‬   2015
‫ תאורת: ‬   392, 4 pages :  color illustrations ;  30 cm.
‫ הערה: ‬   This work is protected by copyright law..
  This work is protected by copyright..
  Added title page and abstract in Hebrew..
‫ דיסרטציה ‬   Ph.D. Bar-Ilan University 2015
‫ הערה ביב': ‬   Includes bibliography..
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
‫ נושא: ‬    Bar Ilan University -- Dissertations -- Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies and Archaeology
‫ נושא: ‬    Pottery, Ancient -- Israel.
   pottery ancient israel
   Bronze age -- Israel -- Antiquities.
‫ נושא: ‬    Israel -- Antiquities -- Research.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  גרינר, אהרן, 1976-, מחבר
   Faust, Avi, degree supervisor
‫ מחבר נוסף: ‬    Bar Ilan University
‫ מנחה: ‬   ‫ פאוסט, אברהם ‬
  ‫ יסעור-לנדאו, אסף (מנחה) ‬
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record