לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002427874
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A888 מרי.לא תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  מרינברג-מיליקובסקי, אתי, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ לא ידענו מה היה לו : ספרות ומשמעות באגדה התלמודית / איתי מרינברג-מיליקובסקי. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Title on added title page: "We know not what has become of him" : literature and meaning in talmudic Aggada / Itay Marienberg-Milikowsky
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2441646 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ [רמת גן] : אוניברסיטת בר אילן, תשמ"ה. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 226 עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים ;  25 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ תמה, סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מבוסס על עבודת הדוקטורט של המחבר. ‬
  ‫ שער נוסף ותוכן העניינים באנגלית. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 194-214 ומפתחות.. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "שבעה סיפורים חז"ליים – שישה מן התלמוד הבבלי ואחד ממדרש ארץ-ישראלי קדום – חולקים נוסחת פתיחה משותפת, ’בשעה שעלה משה למרום...’, בספרם על שאירע למשה בדרכו להוריד תורה לארץ. שבעת הסיפורים ניצבים במוקד עניינו של ספר זה, אולם העלייה למרום, לגבי דידו, אינה העיקר. בסדרה של ניסויים פרשניים מנתח הספר את תפקידו של המבנה האמנותי המעצב את הסיפורים ואת יחסיו עם המסגרת הטקסטואלית שבתוכה שולבו. הוא מבקש לברר, תוך דיון תאורטי נרחב, כמה מהשלכות השימוש במושג ’ספרות’ בתיאור היצירה התלמודית, ולהעמיד למבחן את הנטייה לקריאה הרמוניסטית של הסיפור החז"לי עם הקשרו הספרותי הקרוב..." -- מן הכריכה האחורית. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  משה (אישיות תנכית) -- בתלמוד.
  ‫  משה (אישיות תנכית) -- אגדות.
‫ נושא: ‬   ‫  אגדות חז"ל -- היסטוריה ובקרת.
  ‫  תלמוד בבלי -- אגדות -- היסטוריה ובקרת.
ISBN:    9789652264749
 
 
No Previous Record   No Next Record