לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002427810
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   A018 BIB 2015
‫ כותר: ‬   Bibliothèque Nationale de France : Hébreu 704 à 733 : manuscrits de théologie / [catalogue élaboré par] Philippe Bobichon.
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ הספריה הלאמית של צרפת ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ שער נוסף: הספרייה הלאומית של צרפת : Hébreu 704-733 : תיאולוגה / מאת פיליפ בובישון ; אחראיות מדעית: פיליפ בובישון, לורן הרישה, קולט סיראט ושלמה צוקר. ‬
‫ מו"ל: ‬   Turnhout : Brepols, [2015]
  ©2015
‫ תאורת: ‬   363 pages :  illustrations ;  30 cm.
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ כתבי יד עבריים בספריות צרפת. קטלוגים ; כרך ה ‬
  Manuscrits en caractères hébreux conservés dans les bibliothèques de France 5
‫ הערה ביב': ‬   Includes bibliographical references (pages 232-241) and indexes..
‫ תקציר: ‬   Les manuscrits décrits dans ce volume présentent des textes de genres divers dont la date de composition est toujours postérieure au XIIe siècle. Avec quelques exceptions, ces textes furent rédigés et étudiés en Espagne, en Provence, en Italie et dans l’empire byzantin. En continuité avec le volume I de la collection, les cinq premiers manuscrits décrits (Hébreu 704 à 708) donnent des commentaires sur le ’Guide des égarés’ ou d’autres textes se rapportant à Maimonide. Ici encore, certains de ces manuscrits mettent en évidence l’existence - jusqu’ici ignorée - d’écoles de philosophie et montrent à quel point la philosophie juive était vivante entre le XIIIe et le XVe siècle. Les cinq exemplaires des ’Guerres du Seigneur’ de Gersonide (Hebreu 721 à 725) ont des caractères codicologiques et paléographiques différents, car les oeuvres de ce grand philosophe étaient étudiées en dehors des écoles.
‫ נושא: ‬    Bibliothèque nationale (France) -- Catalogs.
‫ נושא: ‬    Manuscripts, Hebrew -- France -- Paris -- Catalogs.
   Judaism -- Doctrines -- History -- Middle Ages, 500-1500.
‫ מחבר נוסף: ‬    Bobichon, Philippe, compiler
‫ מחבר נוסף: ‬    Institut de recherche et d’histoire des textes (France)
ISBN:    9782503545479 (pbk.)
 
 
No Previous Record   No Next Record