לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002426955
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A182 תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  ערמה, יצחק בן משה, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ עקדת יצחק ‬
‫ כותר: ‬   ‫ עקידת יצחק : על התורה וחמש מגילות / חיברו... רבי יצחק עראמה, מגדולי חכמי ספרד ; עם ביאור... מקור חיים : הכולל ביאור תוכן כל שער ומקומות הסתומים בדברי רבינו וביאור מלות הזרות... ע"י... מו"ה חיים יוסף פאלאק, גאב"ד... טרעביטש... ; יוצא לאור... בתוספת רבבות מ"מ וציונים, פתיחת ראשי תיבות וקיצורים, חלוקה לקטעים ופיסוק... כותרות משנה וציוני התרת הספיקות, ע"י אליעזר בן... רבי ראובן חיים הכהן פישר. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ חזות קשה ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ במהדורה חדשה ומפוארת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ New Square : עוז והדר, תשע"ו. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 6 כרכים :  פקסימיל ;  26 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ נדפס בישראל. ‬
  ‫ "מהדורת בערקאוויטש". ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ א: בראשית. [8], יא, יז, [9], תקמה ע’. יז הע’: מבוא : על תולדות המחבר וספרו, מאת שמואל ברוך גנוט. ‬
  ‫ ב: שמות. [8], תג ע’. ‬
  ‫ ג: ויקרא. [8], שי, [1] ע’. ‬
  ‫ ד: במדבר. [8], רסז ע’. ‬
  ‫ ה: דברים. [8], רצח, [1], קלא, [4] ע’. [1], קלא: מפתחות תנ"ך וחז"ל, מפתחות ענינים וערכים לספר עקידת יצחק [לחמשת החלקים]. [4] הע’ בסופו: אלון בכות : ... לזכר מרת גינענדל בת ר’ שלמה בערקאוויטש / אברהם פנחס בערקאוויטש. ‬
  ‫ ו: חמש מגילות, יד אבשלום - משלי, חזות קשה. [7], ו, [1], רסד, קמח, [2], סג ע’. חמש המגילות ומשלי - עם הפנים. [2], סג הע’: חזות קשה : ... בו ילחם הרב עם קצת חכמי ישראל אשר בעבור המשכם אחר דעות פילוסופי יון נטו מדרך התורה... עם שער מיוחד ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  ערמה, יצחק בן משה.
  ‫  ערמה, יצחק בן משה. עקדת יצחק
  ‫  ברקוביץ, גיננדל
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תנ"ך. תורה -- באורים.
‫ נושא: ‬   ‫  פילוסופיה יהודית -- המאה ה-16.
  ‫  רבנים -- ספרד -- ביוגרפיה.
  ‫  חכמי המזרח -- ביוגרפיה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  פולק, חיים יוסף. מקור חיים
  ‫  פישר, אליעזר בן ראובן חיים, עורך
  ‫  גנוט, שמואל ברוך, מחבר מבוא
  ‫  ברקוביץ, אברהם פנחס, מחבר טקסט נוסף
‫ עיול אחיד: ‬   ‫  תנ"ך. חמש מגלות. תשע"ו. ניו סקויר
  ‫  תנ"ך. משלי. תשע"ו. ניו סקויר
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record