לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002426876
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   THE3
‫ מס. מיון: ‬   ‫ (44)‏E982.1 דהן.על תשע"ה ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  דהן, יצחק, 1948-, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ עלית יהודי צרפת לישראל בשנים 2014-1968 ‬
‫ כותר: ‬   ‫ עליית יהודי צרפת לישראל בשנים 2014-1968 : זהות קולקטיבית: בין השתלבות להסתגרות / מאת: יצחק דהן. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   The aliyah of French Jews (1968-2014) : collective identity: from integration to insulation
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2427181 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תשע"ה 2015. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 6 עמודים לא ממוספרים, ג, 298, IV עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים :  איורים, פקסימילים, צילומים ;  30 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותקציר באנגלית. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ לעיון בלבד! אין אישור לצילום ולהשאלה ‬
‫ דיסרטציה ‬   ‫ תואר שלישי (Ph.D.‏). אוניברסיטת בר אילן. תשע"ה 2015.. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 235-250. ‬
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה לתולדות ישראל.
‫ נושא: ‬   ‫  יהודים -- צרפת.
  ‫  יהודי צרפת -- ישראל
  ‫  עליה -- יהודי צרפת.
  ‫  זהות קבוצתית -- ישראל.
‫ מחבר נוסף: ‬    Dahan, Itzhak, 1948-, author
  ‫  פרזיגר, אדם, מנחה תיזה
  ‫  שרביט, יוסף, מנחה תיזה
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת בר אילן
‫ מנחה: ‬   ‫ פרזיגר, אדם ‬
  ‫ שרביט, יוסף ‬
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record