לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002425413
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A581 טרנ.תו תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  טרני, ישעיה בן מלי (הזקן) די, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ תוספות הרי"ד : על הש"ס... / לרבינו ישעיה ב"ר מאלי דטראני ; יו"ל על פי כת"י ודפוס ראשון, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות ובאורים, מאת הרב מרדכי פופוביץ. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מוסד הרב קוק, תשע"ו 2016-. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כרכים :  פקסימילים ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ [א]: מסכת שבת. תשע"ו 2016. 15 ע’, שעב עמודות; [2], 2 ע’, רפד עמודות. [2], 2 הע’, רפד העמודות: תוספות הרי"ד מסכת עירובין, מאת הרב אלקנה דייטש, הרב ישראל חיים זוננשיין, עם שער מיוחד. ‬
  ‫ [ב]: מסכת פסחים. תשע"ו 2016. 8 ע’, רנ עמודות; [2] ע’, פו עמודות; [2] ע’, קכד עמודות. [2] הע’, פו העמודות: תוספות הרי"ד מסכת ראש השנה, מאת הרב יואל הירשפלד, עם שער מיוחד. [2] הע’, קכד העמודות: תוספות הרי"ד מסכת יומא, עם שער מיוחד. ‬
  ‫ [ג]: מסכת סוכה, מאת הרב יואל הירשפלד. תשע"ו 2016. 8 ע’, ס עמודות; [2] ע’, צ עמודות; [2] ע’, לד עמודות; [2] ע’, פב עמודות; [2] ע’, לח עמודות; [2] ע’, סב עמודות. [2] הע’, צ העמודות: תוספות הרי"ד מסכת ביצה, מאת הרב יאיר ברונר, עם שער מיוחד. [2] הע’, לד העמודות: תוספות הרי"ד מסכת תענית, מאת הרב יאיר ברונר, עם שער מיוחד. [2] הע’, פב העמודות: תוספות הרי"ד מסכת מגילה, עם שער מיוחד. [2] הע’, לח העמודות: תוספות הרי"ד מסכת מועד קטן, מאת הרב יאיר ברונר, עם שער מיוחד. [2] הע’, סב העמודות: תוספות הרי"ד מסכת חגיגה, מאת הרב יאיר ברונר, עם שער מיוחד. ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תלמוד בבלי -- באורים.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  פופוביץ, מרדכי, עורך
  ‫  דיטש, אלקנה, עורך
  ‫  זוננשין, ישראל חיים, עורך
  ‫  הירשפלד, יואל, עורך
  ‫  ברונר, יאיר, עורך
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record