לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002425371
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   A822=2 MIS 2014
‫ מחבר: ‬    Mishnah English 2014
‫ כותר: ‬   The Mishnah elucidated : a phrase-by-phrase interpretive translation with basic commentary / Nosson Scherman and Meir Zlotowitz, general editors.
‫ כותר נוסף: ‬   TheMishna
‫ מו"ל: ‬   Brooklyn, N.Y. : Mesorah Publications, 2014-
  ©2014
  ©2016
  ©2017
‫ תאורת: ‬   volumes :  illustrations ;  24 cm.
‫ סדרה תקנית ‬   ArtScroll series
‫ הערה: ‬   Schottenstein edition ; on title page: ששה סדרי משנה.
  "Includes the full Hebrew text of the commentary of Rav Ovadiah Bertinoro.".
  "A project of the Mesorah Heritage Foundation."--Prelim..
  Additional edition statements vary..
  Some volumes have subtitle: a phrase-by-phrase simplified translation with basic commentary..
  On t.p. of vols. [2]/1, 3: Gryfe edition of Seder Moed..
‫ הערת תוכן: ‬   V. [1]/1. Seder Zeraim: Tractates Berachos, Peah, Demai. The Czuker edition of Seder Zeraim. 2016.
  V. [2]/1. Seder Moed: Tractates Shabbos, Eruvin. 2014.
  V. [2]/2. Seder Moed: Tractates Pesachim, Shekalim, Yoma, Succah. 2014.
  V. [2]/3. Seder Moed: Tractates Beitzah, Rosh Hashanah, Taanis, Megillah, Moed Katan, Chagigah. 2014.
  V. [3]/1. Seder Nashim: Tractates Yevamos, Kesubos. 2015.
  V. [3]/3. Seder Nashim: Tractates Sotah, Gittin, Kiddushin. 2015.
  V. [4]/3. Seder Nezikin: Tractates Eduyos, Avodah Zarah, Avos, Horayos. 2016.
  v. 14. Seder Kodashim I : Zevachim Menachos
  v. 15. Seder Kodashim II : Tractates Chullin, Bechoros, Arachin.
‫ הערת שפה: ‬   Text of the Mishna in Hebrew and English; commentary and supplementary material in English with phrases in Hebrew ; text of Mishnah vocalized ; Hebrew and English on facing pages.
‫ נושא: ‬    Mishnah -- Commentaries.
‫ מחבר נוסף: ‬    Scherman, Nosson, editor
   Zlotowitz, Meir, editor
‫ מחבר נוסף: ‬    Mesorah Heritage Foundation
‫ עיול אחיד: ‬   ‫  משנה. תשע"ו. ברוקלין
ISBN:    9781422615010 (v. [2]/1)
   9781422615270 (v. [2]/2)
   9781422614624 (v. [2]/3)
   9781422615546 (v. [3]/1)
   9781422616093 (v. [3]/3)
 
 
No Previous Record   No Next Record