לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002425096
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ T307 ארטסקרול תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  תנ"ך. נ"ך. תשע"ו. ניו יורק
‫ כותר: ‬   ‫ נביאים מקראות גדולות : כולל פירושים חדשים גם ישנים והרבה הוספות חשובות, באותיות מאירות עינים עם ניקוד מלא. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מקראות גדולות ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ מהדורה ראשונה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ברוקלין, ניו יורק : מסורה ארטסקרול, תשע"ו 2015-תשע"ז 2017. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 7 כרכים :  איורים צבעוניים, מפות (רובן צבעוניות), פקסימילים ;  26 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ מהדורת מקראות גדולות של ארטסקרול על התורה - ראה רשומה 2398256; על כתובים - ראה רשומה 2469170. ‬
  ‫ בניקוד מלא. ‬
  ‫ מהדורת צוקער. ‬
  ‫ רשימת המפרשים וההוספות המופיעים במהדורה זו: תרגום יונתן בן עוזיאל, פירוש רש"י, פירוש מהר"י קרא, פירוש המיוחס למהר"י קרא, פירוש הרד"ק, פירוש הרי"ד, פירוש הרלב"ג, פירוש רבנו יוסף נחמיאש, פירושי מהר"ל מפראג, מנחת שי, מנחה קטנה, מנחה גדולה לרבי משה פרנקפורט, ראשון ציון לרבי חיים אבן עטר, ביאור הגר"א, חומת אנך להחיד"א, מצודת דוד ומצודת ציון, ביאור על הגבולין מספר יהושע מתוך ספר יסוד ושורש העבודה לרבי אלכסנדר זיסקינד מהורודנא, פירוש מלבי"ם. ועל כל אלה הוספנו שלשה מדורים חדשים: א. ליקוטי ש"ס ומדרשי התנאים, ב. בעל הטורים : והוא ליקוט קטעים מספר בעל הטורים על התורה, ג. שפתי זקנים : לקט ספרי המפרשים לרש"י על נביאים וכתובים... ואלו הם: נחלת ראובן על ההפטרות לרבי ראובן בן אברהם הלוי, שם אפרים לרבי אפרים זלמן מרגליות, נסיונות אברהם לרבי אברהם לוריא, עטרת צבי לרבי יעקב מירר, שפת אמת לרבי יצחק אייזיק מזלאטשוב. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ [א]: יהושע, שופטים. תשע"ו 2015. לט, 296, 298, 38 עמודים. ‬
  ‫ [ב]: שמואל. תשע"ו 2016. יב, 871, 20 ע’. ‬
  ‫ [ג]: מלכים. תשע"ו 2016. יד, 735, 42 ע’. ‬
  ‫ [ד]: ישעיה. תשע"ו 2016. כב, 1196 ע’. ‬
  ‫ [ה]: ירמיה. תשע"ז 2016. יז, 790 ע’. ‬
  ‫ [ו]: יחזקאל. תשע"ז [2017]. יט, 975 ע’. ‬
  ‫ [ז]: תרי עשר. תשע"ז 2017. טו, [1], 918 ע’. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ ליקוטי ש"ס ומדרשי התנאים ‬
  ‫ לקוטי ש"ס ומדרשי התנאים ‬
  ‫ שפתי זקנים ‬
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  יונתן בן עזיאל
  ‫  שלמה בן יצחק, (רש"י). פרוש התנ"ך
  ‫  קרא, יוסף בן שמעון
  ‫  קמחי, דוד בן יוסף
  ‫  טרני, ישעיה בן מלי (הזקן) די
  ‫  לוי בן גרשון
  ‫  יהודה ליואי בן בצלאל
  ‫  נורצי, ידידיה שלמה רפאל
  ‫  פרנקפורט, משה בן שמעון. מנחה קטנה
  ‫  אבן עטר, חיים בן משה. ראשון לציון
  ‫  אליהו בן שלמה זלמן, מוילנה
  ‫  אזולאי, חיים יוסף דוד. חומת אנך
  ‫  אלטשולר, יחיאל הלל בן דוד.. מצודת דוד
  ‫  אלטשולר, יחיאל הלל בן דוד.. מצודת ציון
  ‫  אלכסנדר זיסקינד בן משה,. באור על הגבולין מספר יהושע
  ‫  מלבים, מאיר ליבוש
  ‫  יעקב בן אשר
  ‫  ראובן בן אברהם, הלוי
  ‫  מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש
  ‫  לוריא, אברהם בן ניסן.. נסיונות אברהם
  ‫  נחמיאש, יוסף בן יוסף ן’
  ‫  יעקב בן צבי הירש, ממיר.. עטרת צבי
  ‫  יצחק איזיק בן יחיאל מיכל, מזלוטשוב
ISBN:    9781422616901 (Vol. 2)
   9781422617366 (Vol. 3)
   9781422618141 (Vol. 4)
   9781422618394 (Vol. 5)
   9781422618615 (Vol. 6)
   9781422619063 (Vol. 7)
 
 
No Previous Record   No Next Record