לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002424956
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A65 הוס.שא תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  הוס, בעז, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ שאלת קיומה של מיסטיקה יהודית : הגנאלוגיה של המיסטיקה היהודית והתיאולוגיות של חקר הקבלה / בועז הוס. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Title on title page verso: The question about the existence of Jewish mysticism : the genealogy of Jewish mysticism and the theologies of Kabbalah research / Boaz Huss.‎
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2428601 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון ון ליר בירושלים ; [בני-ברק] : הקיבוץ המאוחד, תשע"ו 2016. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 185 עמודים, 4 עמודים לא ממוספרים ;  23 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ סדרת הקשרי עיון ובקרת ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בכריכה קלה. ‬
  ‫ בראש השער: סדרת הקשרי עיון וביקורת. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "דיון גנאולוגי בהנחה המקובלת במחקר ובציבור הרחב, המזהה את הקבלה והחסידות כמיסטיקה יהודית ורואה בה ביטוי לאומי לתופעה אוניברסלית. באמצעות בחינה ביקורתית של הפרויקט המתמשך העוסק בחקר המיסטיקה היהודית המחבר מבקש לחשוף את גורמי העומק המונחים בבסיסו ואת השלכותיו על האופן שבו הקבלה והחסידות נתפסות ומפורשות בהווה... בספר דן המחבר בהקשרים ההיסטוריים ובתהליכים הדיסקורסיביים שהביאו להבניית המושג מיסטיקה יהודית. הוא בוחן כיצד הפך מושג זה לקטגוריה אנליטית, המכתיבה את אופן המחקר של הקבלה והחסידות באקדמיה ומשפיעה על תפיסתן בציבור הרחב ועל עיצובן של תנועות קבליות וחסידיות בנות זמננו. הספר חושף את ההנחות התיאולוגיות והפוליטיות העומדות ביסוד חקר המיסטיקה היהודית ..." - מן המעטפת האחורית. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  מיסטיקה -- יהדות.
  ‫  קבלה -- היסטוריה ובקרת.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מכון ון ליר (ירושלים)
ISBN:    9789650207793
 
 
No Previous Record   No Next Record