לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002423536
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   THE3
‫ מס. מיון: ‬   ‫ E636.3 בן-ארי.רו תשע"ה ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  בן-ארי-פדרוב, קובי יעקב, 1951-, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ רועי צאן ונודים בשולי ההתישבות בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית ‬
‫ כותר: ‬   ‫ רועי צאן ונוודים בשולי ההתיישבות בארץ ישראל בתקופה הרומית והביזנטית / מאת: קובי-יעקב בן ארי (פאדרוב). ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Shepherds and nomads in the settlement fringes of the land of Israel in the Roman and Byzantine period
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2424249 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תשע"ה 2015. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 2 כרכים :  מפות ;  30 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותקציר באנגלית. ‬
‫ דיסרטציה ‬   ‫ תואר שלישי (Ph.D.‏). אוניברסיטת בר אילן. תשע"ה. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 367-432. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ כרך ראשון: [הטקסט]. 12 עמודים לא ממוספרים, כ, 432, xxx עמודים, 4 עמודים לא ממוספרים ‬
  ‫ כרך שני: נספחים - טבלאות קטלוגיות הממיינות את הממצאים הכמותיים העולים ממפות הסקרים הארכאולוגיים. 6 עמודים לא ממוספרים, 226 עמודים, 3 עמודים לא ממוספרים ‬
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
‫ נושא: ‬   ‫  רועים -- ישראל -- היסטוריה
  ‫  מרעה -- ישראל -- היסטוריה.
  ‫  נודים -- ישראל -- היסטוריה.
‫ נושא גיאוג ‬   ‫  ישראל -- היסטוריה -- 70‏-636.
‫ מחבר נוסף: ‬    Ben-Ari-Federov, Kobi-Yaakov, 1951-, author
  ‫  ספראי, זאב, מנחה תיזה
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת בר אילן
‫ מנחה: ‬   ‫ ספראי, זאב ‬
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record