לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002409332
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   THE3
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A552.1 ברו.פר תשע"ה ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  ברודט, אליעזר יהודה, 1978-, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ פרשנות השלחן ערוך לארח חיים ע"י חכמי פולין במאה הי"ז ‬
‫ כותר: ‬   ‫ פרשנות השלחן ערוך לאורח חיים ע"י חכמי פולין במאה הי"ז / מאת אליעזר יהודה בראדט. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Halachic commentaries to the Shulchan Aruch on Orah Hayyim from Poland in the seventeenth century
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2410675 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תשע"ה 2015. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 13 עמודים לא ממוספרים, ב, 389, IV עמודים, 11 עמודים לא ממוספרים ;  30 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותקציר באנגלית. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ לעיון בלבד! אין אישור לצילום ולהשאלה ‬
‫ דיסרטציה ‬   ‫ תואר שלישי (Ph.D.‏). אוניברסיטת בר אילן. תשע"ה 2015. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 375-389. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ פרק א: ’נחלת צבי’ - ’עטרת צבי’ -- פרק ב: ’טורי זהב’ -- פרק ג: ’עולת תמיד’ - ’עולת שבת’ -- פרק ד: ר’ אברהם אבלי גומבינר בעל ’מגן אברהם’ -- פרק ה: הימצאותה של ’כנסת גדולה’ בספריות המחברים ’עולת תמיד’ ו’מגן אברהם’ ויחסם אליו -- פרק ו: השפעת מהרש"ל ורמ"א על נושאי הכילים -- פרק ז: השפעת ’משאת בנימין’ על ספרות הפסיקה -- פרק ח: השפעת הקבלה על עולם ההלכה -- פרק ט: על דרך התקבלות הספרים. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  כץ, צבי בן יוסף. נחלת צבי
  ‫  כץ, צבי בן יוסף. עטרת צבי
  ‫  אברהם אבלי בן חיים, גומבינר. מגן אברהם
  ‫  שמואל בן יצחק, מקרקא. עולת תמיד
  ‫  דוד בן שמואל, הלוי. טורי זהב
  ‫  סולניק, בנימין אהרן. משאת בנימין
  ‫  איסרלש, משה בן ישראל, (רמ"א)
  ‫  לוריא, שלמה בן יחיאל.
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה לתלמוד.
‫ נושא: ‬   ‫  הלכה (מתחום ארח חיים)
  ‫  רבנים.
  ‫  קבלה -- השפעה.
  ‫  קבלה והלכה.
‫ מחבר נוסף: ‬    Brodt, Eliezer Yehudah, 1978-, author
  ‫  שפרבר, דניאל, מנחה תיזה
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת בר אילן
‫ מנחה: ‬   ‫ שפרבר, דניאל ‬
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record