לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002408588
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A561 סמג’.הל תשע"ו ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  סמג’ה, ארי אברהם
‫ כותר תקני: ‬   ‫ הליכות השלחן ערוך החמישי ‬
‫ כותר: ‬   ‫ הליכות השולחן ערוך החמישי / כל אלה חברתי... ארי אברהם סמג’ה, רב רמת שלמה וראש ישיבת הליכות תורה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלם : בית המדרש הליכות תורה, הליכות השולחן ערוך החמישי, תשע"ו [2015]- ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כרכים :  פקסימילים ;  28 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ "מצאנו שגדולי ישראל השתמשו בקריאת שם ’השולחן ערוך החמישי’ בשני שימושים עיקריים בחומר ובצורה. ’בחומר’ פירושו בתוכן, כלומר השולחן ערוך החמישי שימש לגדולי ישראל כשם כולל לכל המצוות, החיובים, ההוראות ודרכי החיים שהורו לנו חז"ל על פי התורה הקדושה, ושלא הובאו בטור ובשולחן ערוך. ’בצורה’ פירושו באופן הפסיקה להוראת ההלכות המצויות בשולחן ערוך למעשה" (ע’ כד). ‬
  ‫ "למרות ההתעוררות הגדולה לעסוק בדיני אדם לחבירו ובעניני שלום בית, ולמרות הספרים הרבים שהתחברו לאחרונה בנושאים אלו, לא מצאנו ספר המקיף את כל נושאי ההליכות וההנהגות בצורה סדורה, במיוחד לפי שבעת הסדרים שמנינו: הליכות אדם למקום, הליכות אדם בעצמו, בזולתו, בסביבתו, עינייני חינוך והוראה... ולכן ניערנו חוצננו להמציא יש מיש" (ע’ כט). ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ סדר א: יסודי הליכות השולחן ערוך החמישי. ספר א: פתיחה מקיפה לכל שמונת סדרי הליכות השולחן ערוך החמישי. חלק א: תורת ההנהגות, דרך ארץ והמוסר ; חלק ב: מקורות הליכות השולחן ערוך החמישי ; חלק ג: חשיבות לימוד הליכות השולחן ערוך החמישי ; נספחים. תשע"ו. [31], תקה ע’. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  יחסים בין אישיים -- הלכה.
  ‫  הלכה (מתחום השלחן ערוך החמישי)
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record