לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002402684
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   THE3
‫ מס. מיון: ‬   E13 GUR-ARI e
‫ מחבר: ‬    Gur-Arieh, Shira, author
‫ כותר: ‬   An experimental, ethnoarchaeological and archaeological study of cooking installations : case studies from Iron Age Israel / Shira Gur-Arieh.
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מחקר נסויי, אתנוארכיאולוגי, וארכיאולוגי של מתקני בשול : מקרי מבחן מארץ ישראל בתקופת הברזל ‬
  ‫ מחקר ניסויי, אתנוארכיאולוגי, וארכיאולוגי של מתקני בישול : מקרי מבחן מארץ ישראל בתקופת הברזל ‬
‫ פורמט נוסף ‬   Also available as electronic book, system number 2402971.
‫ מו"ל: ‬   2014
‫ תאורת: ‬   119, 9 pages :  color illustrations ;  30 cm.
‫ הערה: ‬   This work is protected by copyright law..
  This work is protected by copyright..
  Added title page and abstract in Hebrew..
‫ דיסרטציה ‬   Ph.D. Bar-Ilan University 2014
‫ הערה ביב': ‬   Includes bibliography..
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה ללמודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה.
‫ נושא: ‬    Bar Ilan University -- Dissertations -- Martin (Szusz) Department of Land of Israel Studies and Archaeology
‫ נושא: ‬    Pottery -- Israel.
   Pottery, Ancient -- Israel.
   Archaeology -- Israel -- History.
   Cooking -- Equipment and supplies -- History.
‫ נושא: ‬    Israel -- Antiquities.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  גור-אריה, שירה, 1978-, מחבר
   Maeir, Aren M, degree supervisor
‫ מחבר נוסף: ‬    Bar Ilan University
‫ מנחה: ‬   ‫ מאיר, אהרן (מנחה) ‬
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record