לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002399588
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ סוג: ‬   THE3
‫ מס. מיון: ‬   ‫ E296 שחו.רב תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  שחור נעמי, 1959-, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ הרבנות ביהודה, שומרון וחבל עזה תשכ"ט-תשס"ה : המשכיות ותמורה בתולדות הרבנות המודרנית במדינת ישראל / מאת: נעמי שחור. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   The Rabbinate in Judea, Samaria and the Gaza strip 1969-2005 : continuity and innovation in the modern Israeli Rabbinate
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה 2399702 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ תשע"ד 2014. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 7 עמודים לא ממוספרים, ג, 204, IV עמודים, 2 עמודים לא ממוספרים :  פקסימילים ;  30 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותקציר באנגלית. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ לעיון בלבד! אין אישור לצילום ולהשאלה ‬
‫ דיסרטציה ‬   ‫ תואר שלישי (Ph.D.‏). אוניברסיטת בר אילן. תשע"ד 2014. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 155-180. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ פרק 1: מבוא -- פרק 2: מוסד רבנות היישובים כהנהגה אידיאולוגית, הלכתית וחברתית -- פרק 3: התמודדות רבני היישובים עם טרור ביש"ע -- פרק 4: הסכמי שלום ונסיגות. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ המחקר בוחן את מנהיגות רבני היישובים ביש"ע ‬
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה לתולדות ישראל.
‫ נושא: ‬   ‫  פנוי גוש קטיף, 2005.
  ‫  טרוריזם -- ישראל -- יהודה, שומרון ועזה -- היסטוריה.
  ‫  ישובים קהלתיים -- ישראל -- יהודה, שומרון ועזה -- היסטוריה.
  ‫  מנהיגות קהלתית -- ישראל -- יהודה, שומרון ועזה -- היסטוריה.
  ‫  רבנות -- ישראל -- יהודה, שומרון ועזה -- היסטוריה.
  ‫  רבנים -- ישראל -- יהודה, שומרון ועזה -- היסטוריה.
‫ מחבר נוסף: ‬    Shachor, Nomi, 1959-, author
  ‫  הילדסהימר, מאיר בן עזריאל, מנחה תיזה
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת בר אילן
‫ מנחה: ‬   ‫ הילדסהימר, מאיר בן עזריאל ‬
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record