לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002399345
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ E114.5 רבע-היהודי תשע"ה ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  בן-אריה, יהושע, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים : בסוף תקופת המנדט עד לפני מלחמת העצמאות (1939-1947) ונפילתו : אוכלוסיה, בתים, אנשים / יהושע בן-אריה. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ה 2015. ‬
  ‫ ירושלים ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ טו, 165 עמודים, 3 עמודים לא ממוספרים :  איורים, מפות, פורטרטים, פקסימילים ;  26 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בשער: מוזיאון חצר הישוב הישן ע"ש יצחק קפלן.. ‬
  ‫ שער נוסף באנגלית. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 143-148 ומפתח. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ הספר המהווה המשך לשלושת כרכי הספר "ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט" נשען אף הוא על המפקד המפורט של יהודי ירושלים מספטמבר 1939. מן המפקד עולה בבירור כי האוכלוסייה היהודית שחיה בעיר העתיקה במועד עריכתו, התגוררה כולה בתוך תחומי הרובע היהודי, שהלך והצטמצם בשטחו, בעיקר בחלקו הצפוני. היקפו של המידע קטן בהרבה מזה שרוכז בספר הקודם, ואולם הוא בעל חשיבות גדולה, לנוכח חשיבותו הרבה של הרובע היהודי לאוכלוסייה היהודית כולה. במובנים רבים יש במחקר זה משום השלמה למידע על אודות הנעשה בעיר החדשה, והוא אף מלמד רבות על מערכת היחסים המורכבת והטעונה שנתקיימה בין שני חלקי ירושלים היהודית באותן שנים. מצבה הקשה של אוכלוסיית הרובע בשלהי תקופת המנדט, הנחשף במחקר זה במלואו, ייתכן והוא אף נוגע להתפתחויות ברובע בתקופת מלחמת העצמאות ולשאלה מדוע לא פונו הזקנים, הנשים והילדים מן הרובע היהודי כבר בראשית הלחימה, כפי שנעשה ביישובים אחרים בארץ. הדבר שהפתיע אותי מאוד, עם תחילת עבודתי על הספר, הוא המצב הקשה ביותר שבו היה שרוי הרובע היהודי באותה עת. ‬
‫ נושא גיאוג ‬   ‫  הרבע היהודי (ירושלים : שכונה) -- ביוגרפיה.
  ‫  הרבע היהודי (ירושלים : שכונה) -- בנינים ומבנים.
  ‫  הרבע היהודי (ירושלים : שכונה) -- אוכלוסיה.
  ‫  הרבע היהודי (ירושלים : שכונה) -- היסטוריה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  יד יצחק בן צבי
  ‫  מוזיאון חצר הישוב הישן (ירושלים)
ISBN:    9789652173829
 
 
No Previous Record   No Next Record