לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002399138
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A884.1 רבתי תשע"ה ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  פסיקתא רבתי. תשע"ה. ירושלים
‫ כותר: ‬   ‫ פסיקתא רבתי : מנוקד ומפוסק עם שינויי נוסחאות והוספות רבות וחשובות מכתבי יד ; ועליו חונים... נוסחת הגרא"ז : שינויי נוסחאות, ביאור הגרא"ז : ביאור בדרך קצר... זרע אפרים : בדרך ארוכה לבאר גירסאות... מאת רבי אפרים זלמן מרגליות... ; הגהות ופי’ מהרז"ו, מאת רבי זאב וואלף איינהארן... ; פירוש הרד"ל, מאת רבי דוד לוריא... ; זרע ישי, מאת רבי שמואל אהרן רובין... ; ועליהם נוספו לראשונה מכתבי יד: חמשה אור, מאת רבי אהרן ווירמיש... ; יד אליקים, גן אליקים, מאת רבי אליקים געציל ב"ר יהודה לייב המילזאהגי... ועוד הוספות רבות... / כל אלו נערכו מחדש והוגהו עפ"י דפו"ר וכתבי יד, בתוספת פיסוק, הדגשות ואלפי מראי מקומות וציונים, על ידי חנני’ דוב גליק, יהודא ארי’ ליב קופרברג. ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ במהדורה... מנוקדת ומפוסקת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : ח. וגשל, תשע"ה. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 2 כרכים ;  28 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ הפנים - בניקוד. ‬
  ‫ על הכריכה: מהדורת בערקאוויטש. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ א: פרשה א-יט. 50, שנז ע’. ‬
  ‫ ב: פרשה כ-מח, הוספות מכתב יד. [7], שנח-תשסו, [7] ע’. [7] הע’ בסופו: אלון בכות... : לזכר מרת גינענדל בת ר’ שלמה בערקאוויטש / אברהם פנחס בערקאוויטש. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "נוספו... פיסוק וקיטוע, הציונים בדברי הפסיקתא למפרשים שובצו... במקומו... נוספו שינויי נוסח והוספות מכתבי יד..." (המעלות שבמהדורתנו). ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  ברקוביץ, גיננדל
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  גליק, חנניה דב, עורך
  ‫  קופרברג, יהודה אריה ליב, עורך
  ‫  מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש. זרע אפרים
  ‫  אינהורן, זאב וולף בן ישראל איסר.. פרוש מהרז"ו
  ‫  לוריא, דוד בן יהודה, 1798-1855. פרוש הרד"ל
  ‫  רבין, שמואל אהרן בן צבי אלעזר. זרע ישי
  ‫  וירמש, אהרן בן אברלי.. חמשה אור
  ‫  מילזהגי, אליקים בן יהודה. יד אליקים
  ‫  ברקוביץ, אברהם פנחס, מחבר טקסט נוסף
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record