לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002397422
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ B409.9 בלא.בל תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  בלאו, יהושע
‫ כותר: ‬   ‫ בלשנות עברית / יהושע בלאו. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Added title on added title page: Hebrew linguistics / Joshua Blau
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מוסד ביאליק, תשע"ד 2013. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ ז, 313 עמודים, 6 עמודים לא ממוספרים ;  25 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ אספות ; ח ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותוכן עניינים באנגלית. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 285-300. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ פרק א. העברית לתקופותיה -- פרק ב. על מוצאו של הניקוד הבבלי -- פרק ג. הרהוריו של ערביסטן על השתלשלות עברית המקרא וסעיפיה -- פרק ד. על הברות בעלות שני שיאים בעברית המקרא -- פרק ה. על שני שוואים נעים רצופים -- פרק ו. על הכרונולגיה היחסית של פישוט המכפל בסופי תיבות -- פרק ז. סוגיות בלשון המקרא -- פרק ח. על קו הגבול בין עברית לארמית (על האפשרות של שאילת יסוד דקדוקי מופשט) -- פרק ט. שיבולת ודומיה -- פרק י. על דירוג הגורמים של מעתקי הגאים רבי-מרכיבים בעברית ובערבית -- פרק יא. עיונים בדקדוקה ההיסטורי של לשון המקרא -- פרק יב. ברירת הגאים ובחירת הגאים לעומת מעתק הגאים -- פרק יג. על שלבים בתבנית ההפסק -- פרק יד. על בעיות צורניות של המקור בעברית המקרא -- ‬
  ‫ פרק טו. על תורת הגלים והשתקפותה בשלוש לשונות שם -- פרק טז. הישרדות מעתקי הגאים קדמוניים במילים שכיחות שלא הושפעו מהיקש -- פרק יז. על הערבית הקלסית כמכשלה לשחזור העברית הקדומה בשל ’תסמונת המסקנות המיותמות’, ועל בעיית הזוגי בכינויים ובפועל -- פרק יח. עיונים בהיסטוריה של מילות היחס בלשונות שם -- פרק יט. בעיות בלקסיקוגרפיה ובמבנה המשפטים במקרא, בין היתר על סמך ספר השורשים של אבן ג’נאח -- פרק כ. הגבול הדק בין משפט זיקה למשפט שאלה עקיפה: הרחבתן הסמנטית של שאלות עקיפות בעברית החדשה ושורשיה -- פרק כא. על פועלי צו ודומיהם אשר במקום הצרכת מקור נטוי בעברית ובארמית ומשפטי ’אן’ בערבית בא אחריהם משפט מאוחה -- ‬
  ‫ פרק כב. הצעה לגלגולו ההיסטורי של הכינוי הפרוד המופנה בגוף שלישי במשפטים שמניים -- פרק כג. בעיות בתחביר לשון המקרא -- פרק כד. הרהורים על תחיית העברית -- פרק כה. יעקב בארט -- פרק כו. עיונים בדקדוק ובטקסטים אוגריתיים. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ באסופה זו כונסו עשרים וחמישה מאמרים על הלשון העברית ותולדותיה, ובייחוד בהיסטוריה הקדומה של לשון המקרא. לא נכללו באסופה זו מאמרים שכבר ראו אור בשתי אסופות קודמות של מאמריי העוסקים בלשון העברית, שנתפרסמו בשנים תשנ"ו ו- 1998. את מאמריי באנגלית תרגמתי לעברית, אבל גם מאמריי שנכתבו במקורם בעברית לא נמסרו כאן ככתבם וכלשונם. כוונתי לא הייתה לשקף את השינויים שחלו בהשקפותיי המדעיות, אלא להציג לקורא את דעותיי המדעיות המעודכנות. גם יש שלא הנחתי את מאמריי המעודכנים במסגרתם המקורית, אלא צירפתי יחד מאמרים וקטעי מאמרים. מאמריי בערבית ובערבית היהודית ייכללו באסופה נוספת. - כריכה אחורית ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תנ"ך -- לשון, סגנון.
‫ נושא: ‬   ‫  בלשנות.
  ‫  עברית -- דקדוק.
  ‫  עברית -- היסטוריה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מוסד ביאליק
ISBN:    9789655361056
 
 
No Previous Record   No Next Record