לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002396951
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ D3 חבר.עי תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית של ימי הבינים. ועידה תל אביב) תשס"ט : (14 :
‫ כותר: ‬   ‫ עיונים בתרבות הערבית-היהודית : דברי הוועידה הארבע עשרה של החברה לחקר התרבות הערבית-היהודית של ימי הביניים / בעריכת יורם ארדר, חגי בן שמאי, אהרן דותן ומרדכי עקיבא פרידמן. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Studies in Judeo-Arabic culture
  Added title on added title page: Studies in Judeo-Arabic culture : proceedings of the fourteenth conference of the Society for Judaeo-Arabic Studies / edited by Haggai Ben-Shammai, Aron Dotan, Yoram Erder and Mordechai A. Freidman.
‫ מו"ל: ‬   ‫ תל-אביב : אוניברסיטת תל-אביב, תשע"ד 2014. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ ח, 233, 45 עמודים ;  23 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ כולל שער, תוכן עניינים, תקצירים ומאמר באנגלית.. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 233-231.. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ שער ראשון. לשון עברית: עיון מחודש בזיקתו של רבי תנחום הירושלמי לרבי אברהם אבן עזרא / אבי טל -- עיונים בהיסטוריה של מילות היחס בלשונות שם / יהושע בלאו -- סוגי ה’עלילות’ בעברית והבחנה בין המונחים בדל וקלב / דן בקר -- משולחנו של מילונאי בגניזה / אהרן דותן -- שער שני. הגות: חובת העיון השכלי לפי בחיי אבן פקודה / בנימין אברהמוב -- אבן סנא בעברית: התרגום של טדרוסי לספר ההצלה לאבן סינא, הפרק על הנפש / גבריאלה ברזין -- כתבי יד בערבית-יהודית של חיבורים מחוג אסמאעילי באוספי פירקוביץ’ / אהוד קריניס -- חי בן יקטאן-מיסטיקה פילוספית או סוצאיליזציה של הידע? / יאיר שיפמן -- שער שלישי. פרשנות המקרא: בין מעמד הר סיני לנקרת הצור: משה כצופי מושלם בפירוש ר’ אברהם בן הרמב"ם לתורה / נחם אילן -- הביטוי ’באב/ אבואב אלתאויל’ בתורתו הפרשנית של הרמב"ם / מרדכי כהן --שער רביעי. קראים: מועדי טומאה וטהרה של ’מקרה לילה’ (ויקרא טו, טז; דברים כג, יא-יב) בהלכה הקראית הקדומה / יורם ארדר -- שער חמישי. ספרות עממית: ’קצת אלמצרי ואלריפי’- שיר עממי בערבית-יהודית מאוסף פירקוביץ’ / רחל חסון קנת --החלק האנגלי:Was Moses the mudawwin of the Torah? The question of authorship of the Pentateuch according to Yefet ben ’Eli / Marzena Zawanowska. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  יהודים -- ציביליזציה -- השפעות ערביות.
  ‫  יהודים -- ארצות ערב -- ציביליזציה.
  ‫  יהודים -- ארצות ערב -- היסטוריה.
  ‫  יהודית ערבית -- כנוסים.
  ‫  יהודית ערבית, ספרות -- כנוסים.
‫ נושא: ‬    Jews -- Civilization -- Arab influences.
   Jews -- Islamic countries -- Civilization.
   Jews -- Islamic countries -- History.
   Judeo-Arabic language -- Congresses.
   Judeo-Arabic literature -- Congresses.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  ארדר, יורם, עורך
  ‫  בן-שמאי, חגי, עורך
  ‫  דותן, אהרן, עורך
  ‫  פרידמן, מרדכי עקיבא, עורך
   Ben-Shammai, Haggai, editor
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת תל אביב
ISBN:    9789657456064
 
 
No Previous Record   No Next Record