לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002394910
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ E981.4 מור.דו תשע"ה ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  מורגנשטרן, אריה, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ דוחקי הקץ : משיחיות לאחר המשבר השבתאי : מחקרים ומקורות / אריה מורגנשטרן. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Title on title page verso: Striving for zion : Messianism after the Sabbatean crisis / Arie Morgenstern
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מאור, תשע"ה. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 559 עמודים :  איורים, פקסימילים ;  24 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ עותק 2 עם הקדשת המחבר וחתימתו. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ כולל הערות ביבליוגרפיות ומפתח. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ מבוא. גאולה באלף השישי: יהדות הגולה והכמיהה לציון, 1840-1240 -- חלק ראשון. בסבך חבלי משיח: פרק 1. ציפיות משיחיות בצפת לאחר חורבן ’החצר’ הירושלמית בשנת 1720 -- פרק 2. טוביה הרופא ויהודי ירושלים בשנים 1729-1715 -- חלק שני. נסיונות לקרוב הגאולה: פרק 3. תקנות מוסר ופעילות מיסטית לקרוב הגאולה בירושלים -- פרק 4. החיפושים אחר ’עשרת השבטים’ במאה השמונה עשרה -- פרק 5. נסיונו של הגר"א לחבר ’שולחן ערוך’ חדש בארץ ישראל -- פרק 6. חזון ’שיבת המדעים לציון’ של הגאון מווילנה -- חלק שלישי. עלייה, יישוב ארץ-ישראל ובניין ירושלים: פרק 7. בין בנים לתלמידים: המאבק על מורשת הגר"א ועל האידאולוגיה - תורה מול ארץ ישראל -- פרק 8. בניין ’החורבה’- אתחלתא דגאולה: מחידוש היישוב היהודי בירושלים עד לחנוכת בית הכנסת, 1864-1816 -- פרק 9. השליחות המשיחית ל’עשרת השבטים’ שהוסתרה -- פרק 10. מפקד כולל הפרושים בארץ ישראל משנת 1834 -- פרק 11. הגאוגרף יהוסף שוורץ: מרציונליות למיסטיקה ובחזרה -- פרק 12. תפיסתו המשיחית של ר’ יוסף זונדל מסלנט על רקע אירועי זמנו -- פרק 13. משפחת הירשנזון ובשורת ההשכלה והמודרנה בירושלים -- ‬
  ‫ חלק רביעי. תגובות וביקורות: פרק 14. היסטוריה הזויה: המשיחיות בצבת ההכחשה והסילוף -- פרק 15. חקר עליית תלמידי הגר"א: אמת אחת ולא שתיים -- פרק 16. יחס הנהגת היישוב בירושלים למודרניזציה בתחומי הרפואה -- פרק 17. ההנהגה הפרושית בירושלים והחרם נגד בית הספר ’למל’ בשנת 1856 -- פרק 18. כך הועלמו מחדשי היישוב היהודי בירושלים במאה התשע-עשרה -- פרק 19. פנימיזם, משיחיות ומחקר היסטורי -- פרק 20. פרוכת נפוליון: אגדה והיסטוריה -- רשימת המאמרים ומקום הדפסתם הראשון -- מפתח. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "אריה מורגנשטרן הוא היסטוריון של תולדות היישוב היהודי בארץ-ישראל בעת החדשה. על פי מחקריו ייסודו של הישוב היהודי החדש בארץ-ישראל נובעת מהתעוררות משיחית ועליית אלפי יהודים לארץ ישראל בראשית המאה התשע-עשרה, ולקראת שנת הת"ר (1840) שנחשבה שנת ’בעתה’ של הגאולה" -- מן המעטפת האחורית. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  חשובי קצין.
  ‫  ימות המשיח.
  ‫  עשרת השבטים.
  ‫  עליה -- היסטוריה.
  ‫  עליה -- היסטוריה -- המאה ה-19.
  ‫  עליה -- תלמידי הגר"א.
‫ נושא גיאוג ‬   ‫  ישראל -- היסטוריה -- המאה ה-19.
  ‫  ירושלים -- היסטוריה -- המאה ה-19.
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record