לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002394146
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ (438)‏D47 לחי.ול תשע"ה ‬
‫ כותר תקני: ‬   ‫ לחיות וללמד ‬
‫ כותר: ‬   ‫ לחיות וללמוד : החינוך היהודי בגטאות פולין וליטא בתקופת השואה : אוסף תעודות / עורכת לאה לנגלבן. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : לזכור ולהזכיר, המרכז ללימודי השואה, מכללה ירושלים, תשע"ה 2014. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 438 עמודים :  איורים, פקסימילים ;  24 ס"מ. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 417-409 ומפתחות.. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ אז והיום... / בלהה גליקסברג -- בפתח הספר: הסולם והמערה / אסתר פרבשטין -- מבוא: "למה ללמוד?" -- "אחד בספטמבר (1939) והילדים": מזיכרונות יואל מסטבוים -- שער פולין. מסגרות חינוך: בתי ספר -- חינוך תורני -- תנועות נוער -- חינוך במחתרת -- מרחבי למידה: רסורטים -- מטבחים -- פינות הילד -- בתי יתומים ובתי פליטים -- מורים -- תכני הוראה -- חינוך, ערך הלימודים והזהות -- שער ליטא. מסגרות חינוך: בתי ספר -- חינוך תורני -- תנועות נוער -- חינוך במחתרת -- מרחבי למידה: מטבחים -- מורים -- תכני הוראה -- חינוך, ערך הלימודים וזהות -- "בישיבה של סלובודקה": שיר, אברהם אקסלרוד -- נספחים: החינוך היהודי בפולין בין המלחמות -- נתונים מספריים -- מערך שעות שבועי מגטו לודז’ -- רשימת מורים מגטו וילנה -- רשימת מורים שנספו בגטו קובנה. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ גיבורי ספר זה הם מורים וילדים מגטאות פולין וליטא: אלו שהמשיכו להאמין בצו "ושננתם לבניך" ו"והגדת לבנך", ואלו שנפשם הצעירה צמאה לדעת ולתקווה שהעניקו השיעורים והפגישות. הם, כמו גם רבנים ומנהיגים שנטלו חלק במשימות החינוכיות, פעלו חרף האיסור המוחלט מצד הנאצים, ולמרות דלות האמצעים וקשיי הקיום, וזאת בהשראת הערכים הנטועים במורשת היהודית: צו הבחירה בחיים וצו ההתמסרות ללימוד. - כריכה אחורית ‬
‫ נושא: ‬   ‫  יהודים -- חנוך -- ליטא -- היסטוריה -- מקורות.
  ‫  יהודים -- חנוך -- פולין -- היסטוריה -- מקורות.
  ‫  ילדים בשואה -- חנוך.
  ‫  גטאות יהודיים -- ליטא.
  ‫  גטאות יהודיים -- פולין.
  ‫  שואה -- ליטא -- מקורות.
  ‫  שואה -- פולין -- מקורות.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  לנגלבן, לאה, עורך
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מכללה ירושלים לבנות. המרכז לחקר השואה והוראתה
ISBN:    9789659234707
 
 
No Previous Record   No Next Record