לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002393315
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A562 סופ.כף תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  קרו, יוסף בן אפרים, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ שלחן ערוך - כף החיים ‬
‫ כותר: ‬   ‫ כף החיים : על שלחן ערוך אורח חיים... : מדברי... ראשונים ואחרונים ומדברי... המקובלים להלכה פסוקה / מאת... רבינו יעקב חיים סופר ; הוצאה... מוגהת... מכתיבת יד... המחבר ועל פי השוואה ללשונות הפוסקים, בתוספת פיסוק ופתיחת ראשי תיבות, לעורך הראשי: הרב יצחק שלמה סופר. ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ הוצאה חדשה ומתוקנת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : בני יצחק שלום סופר, תשע"ד [2014]. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 10 כרכים :  פורטרט, פקסימילים ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ עם פנים השו"ע. ‬
  ‫ באותיות מרובעות. ‬
  ‫ "המעלות... במהדורה זו: ... הוגהו מכתיבת יד קדשו... הוגה... [והושוה עם] כל לשונות הפוסקים... פיסוק... פתיחת ראשי תיבות... הודגשו תיבות דיבור המתחיל..." (דברים אחדים). ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ חלק א: סימנים א-פח. [21], תכו ע’. ע’ [15‏-16] בראשו (וכן בראש חלק ט): תולדות... המחבר. ‬
  ‫ חלק ב: סימנים פט-קנו. [8], תנו ע’. ‬
  ‫ חלק ג: סימנים קנז-רמא. [8], תנו ע’. ‬
  ‫ חלק ד: סימנים רמב-שיח. [8], תקלח ע’. ‬
  ‫ חלק ה: סימנים שיט-תכח. [9], תקסג ע’. ‬
  ‫ חלק ו: סימנים תכט-תצד. [8], תקכא ע’. ‬
  ‫ חלק ז: סימנים תצה-תקפ. [8], תצה ע’. ‬
  ‫ חלק ח: סימנים תקפא-תרצז. [9], תקנז ע’. ‬
  ‫ חלק ט: יורה דעה חלק א: סימנים א-סח. [9], תקנב ע’. ‬
  ‫ חלק י: יורה דעה חלק ב: סימנים סט-קיט. [13], תקיג ע’. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  קרו, יוסף בן אפרים שלחן ערוך ארח חיים -- באורים.
  ‫  קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך יורה דעה -- באורים.
  ‫  סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו.
‫ נושא: ‬   ‫  הלכה (מתחום ארח חיים)
  ‫  הלכה (מתחום יורה דעה)
  ‫  רבנים -- ישראל -- ירושלים -- ביוגרפיה.
  ‫  חכמי המזרח -- ביוגרפיה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, מחבר
  ‫  סופר, יצחק שלמה, עורך
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record