לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002391536
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ T279 תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  תנ"ך. שיר השירים. תשע"ד. רמת גן
‫ כותר: ‬   ‫ שיר השירים : מפורש ומבואר : / נתחבר ע"י מוהר"ר יעקב בן הר"ר יצחק אשכנזי מק"ק יאנוב... אשר אסף... במדרשים , באגדות, בדברי רש"י, והרמב"ן, ורבנו בחיי, ובחיזקוני, ובצרור המור ותולדות יצחק ושאר מפרשים, והעלה בחיבורו... צאינה וראינה ; נעתק... מלשון אשכנז ללה"ק והובא לדפוס בתוספת מראי מקום... ע"י דב-בער ב"ר מיכאל קוטלרמן ; והוגה... ע"י הר"ר יוסף ב"ר שמואל ריבלין. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ [רמת גן] : מפעל שיטנוביצר-שמידט-הכט לחקר יהדות מזרח אירופה, המרכז ללימודי יידיש ע"ש רינה קוסטה, אוניברסיטת בר אילן, תשע"ד. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 24 עמודים :  פקסימילים צבעוניים ;  28 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ דפוס צילום פקסימילי של שיר השירים מתוך צאינה וראינה: באסיליאה [האנאו], 1622, עם תרגום עברי של הפירוש, בתוספת מראה מקום בשולי העמודים. ‬
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  יעקב בן יצחק, מינוב. צאינה וראינה
  ‫  קוטלרמן, בוריס, מתרגם
  ‫  ריבלין, יוסף יהושע בן שמואל שלום, עורך
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת בר-אילן. הקתדרה ליידיש. מפעל שיטנוביצר-שמידט-הכט לחקר יהדות מזרח אירופה
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record