לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002391061
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ T999.5 נצן.הג תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  נצן, בלהה, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ הגות ומעשה במגלות קומרן ‬
‫ כותר: ‬   ‫ הגות ומעשה במגילות קומראן : תאולוגיה, חכמה, חוק ופרשנות המקרא - אסופת מאמרים / בלהה ניצן. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Title on added title page: Philosophy and practice in the Dead Sea Scrolls : theology, wisdom, law and biblical exegesis - collected articles / Bilhah Nitzan.
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ד 2014. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 341 עמודים, 3 עמודים לא ממוספרים ;  24 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותוכן העניינים באנגלית. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה ומפתחות: עמודים 261-341.. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ שער א. ההגות של עדת היחד: פרק 1. רעיון הבריאה בהגות האפוקליפטית של עדת היחד -- פרק 2. מונחים בעלי משמעות אידיאולוגית בחיבור ’מוסר למבין’ -- שער ב. הגשמת ההגות בתורת החיים של אנשי עדת היחד: פרק 3. קטלוג עשרת העקרונות כדגם מבני במגילת סרך היחד -- פרק 4. חוקי התוכחה ב-4Q ברכות (290-286Q4) לאור מקבילותיהם בחיבורים אחרים מקומראן והלכות התוכחות בדיני חז"ל -- פרק 5. חינוך וחכמה במגילות קומראן לאור רקעם במקרא, בתרבויות המזרח העתיק וביהדות בית שני -- פרק 6. הוראות ליחיד בספרות החכמה מקומראן -- שער ג. תפיסת עדת היחד את מעמדה בעם ישראל: פרק 7. ייחודה של תפיסת הברית בעדת קומראן לאור מסורת הברית מהמקרא עד חז"ל -- פרק 8. חיבור המזכיר את צדקיהו וחידוש הברית האסכטולוגית בין ה’ לישראל -- פרק 9. תפיסת הקדושה בספרות קומראן -- שער ד. פרשנות המקרא במגילות קומראן: פרק 10. פשר ומדרש במגילות קומראן. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "אסופת המאמרים הנכללים בספר, עוסקת בהתפתחויות התאולוגיות וההלכתיות שהתחוללו בזרמי היהדות השונים בימי הבית השני, מן היסודות המקראיים ועד לשאיפות להגשמתם, בתנאים שיבטיחו את קיום החיים היהודיים לנצח. סביב נושאים אלה נוצרו בקרב הזרמים השונים השקפות עולם שונות, שעליהן ניתן ללמוד מן הספרות של תקופה זו שהגיעה לידינו במגילות השונות. המחקרים בספר זה מוקדשים בעיקרם להשקפת העולם ולהגשמתה בחיי המעשה של עדת היחד מקומראן, כפי שנלמדו מכתביה של עדה זו. השוואת השקפה זו עם פרטים בהשקפותיהם של חז"ל, שכבר החלו להתגבש בתקופת בית שני, מלמדים על המתרחש בתקופה זו ובהתגבשות היהדות הבתר-מקראית. כך מאפשרות לנו מגילות קומראן להשלים מידע שנעלם מעינינו כל עוד ניזונו ידיעותינו על תהליך זה רק מן הספרים החיצוניים ומספרות חז"ל, שנכתבה יותר ממאה שנים לאחר חורבן בית שני". -- כריכה אחורית. ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  מגלות גנוזות -- בקרת ופרשנות.
  ‫  מגלות גנוזות -- תאולוגיה.
  ‫  מגלות גנוזות -- יחס לתנ"ך.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  יד יצחק בן צבי
ISBN:    9789652173676
 
 
No Previous Record   No Next Record