לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002390659
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ E114 ישן.מו תשע"ד ‬
‫ כותר: ‬   ‫ ישן מול חדש בירושלים : סוגיות במדיניות שימור בירושלים / בעריכת ישראל קמחי. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Added title on added title page: Old versus new : preservation policy in Jerusalem / edited by Israel Kimhi.
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון ירושלים לחקר ישראל, [תשע"ד] 2014. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 172, xii עמודים :  איורים (רובם צבעוניים), מפות צבעוניות ;  24 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ מחקרי מכון ירושלים לחקר ישראל ; 436 ‬
  Jerusalem Institute for Israel Studies series ; no. 436
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף, הקדמה ותקציר פרק א’ באנגלית.. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 171-172.. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ פרק א. השימור בירושלים -- פרק ב. העיר ההיסטורית -- פרק ג. קריטריונים לבחירת אתרים ומרקמים לשימור ותבחינים להערכתם -- פרק ד. היבטים כלכליים בשימור עירוני -- פרק ה. כלים תכנוניים - ניוד זכויות כתמריץ לקידום השימור -- פרק ו. השימור בירושלים -- פרק ז. שימור הלכה למעשה -- פרק ח. היבטים סטטוטוריים -- פרק ט. מדיניות-ביניים של הוועדה המחוזית לעניין שימור העיר ההיסטורית -- נספחים. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "אסופת מאמרים זו עוסקת בהיבטים שונים של שימור מבנים ומרקמים בירושלים ובחשיבותו של נושא השימור לשמירת צביונה של העיר ... אחד המאמרים באסופה זו עוסק במתודולוגיה להגדרה, מיון ובחירה של אתרי שימור. מאמרים אחרים עוסקים בהיבטים המרחביים, הכלליים והמשפטיים של הנושא ... בשנים האחרונות הכינה עיריית ירושלים תכניות-אב שכונתיות אשר שמות דגש מיוחד על נושא השימור ואף עדכנה את רשימות אתרי השימור הפזורים בשכונות רבות בעיר. אסופה זו מבוססת בין השאר על עבודה משותפת של צוות מקצועי שגיבש בהתנדבות עקרונות לשימור בעיר אשר אומצו על ידי ועדות התכנון ונכללו בתוכנית המתאר של ירושלים". -- מהמעטפת האחורית ‬
‫ נושא: ‬   ‫  שמור היסטורי -- ישראל -- ירושלים.
  ‫  מבנים היסטוריים -- ישראל -- ירושלים -- שמור ושחזור.
  ‫  מבנים -- ישראל -- ירושלים.
‫ נושא גיאוג ‬   ‫  ירושלים -- פוליטיקה וממשל -- המאה ה-21.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  קמחי, ישראל, עורך
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מכון ירושלים לחקר ישראל
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record