לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002390081
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   A814 MID 2013
‫ כותר: ‬   Midrash unbound : transformations and innovations / edited by Michael Fishbane and Joanna Weinberg.
‫ מו"ל: ‬   Oxford : The Littman Library of Jewish Civilization, 2013. Portland, Oregon :
‫ תאורת: ‬   vi, 472 pages ;  24 cm.
‫ הערה ביב': ‬   Includes bibliographical references and index..
‫ הערת תוכן: ‬   Introduction / Michael Fishbane and Joanna Weinberg -- Midrash and the meaning of scripture / Michael Fishbane -- The hand upon the lord’s throne: midrashic and targumic perceptions of Exodus 17: 14-16 / Robert Hayward -- Unwashed hands: a midrashic controversy in the gospel of Matthew / Piet van Boxel -- ’Tradunt Hebraei’: the problem of the function and reception of Jewish Midrash in Jerome / Alison Salvesen -- Midrash in Syriac / Sebastian Brock -- Piyut and Midrash: between poetic invention and rabbinic convention / Michael Fishbane -- The mourners for Zion and the suffering messiah: Pesikta rabati 34: structure, theology, and context / Philip Alexander -- The Toledot yeshu as Midrash / William Horbury -- Storytelling as midrashic discourse in the Middle Ages / Eli Yassif -- Performative Midrash in the memory of Ashkenazi martyrs / Ivan G. Marcus -- Midrash in a lexical key: Nathan ben Yehiel’s Arukh / Joanna Weinberg -- Rashi’s choice: the Pentateuch commentary as rewritten Midrash / Ivan G. Marcus -- The pendulum of exegetical methodology: from peshat to derash and back / Sara Japhet -- Midrashic texts and methods in Tosafist Torah commentaries / Ephraim Kanarfogel -- Zoharic literature and midrashic temporality / Elliot Wolfson -- The ingathering of Midrash Rabbah: a moment of creativity and innovation / Benjamin Williams -- Midrash in medieval and early modern sermons / Marc Saperstein -- Rabbi Judah Loew of Prague and his attitude to the aggadah / Jacob Elbaum -- The destruction of the Temple: a Yiddish booklet for the Ninth of Av / Jacob Elbaum and Chava Turniansky -- Midrash in Habad Hasidism / Naftali Loewenthal.
‫ נושא: ‬    Midrash -- History and criticism.
‫ מחבר נוסף: ‬    Fishbane, Michael A., 1943-, editor
   Weinberg, Joanna, editor
ISBN:    9781904113713
 
 
No Previous Record   No Next Record