לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002389499
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A681 יהד.הר תשע"ד ‬
‫ כותר: ‬   ‫ היהדות הרפורמית : הגות, תרבות וחברה / עורך: אבינועם רוזנק. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Added title on verso: Reform judaism : thought, culture and sociology / editor - Avinoam Rosenak.
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק האלקטרוני ברשומה 02428599 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון ון ליר ; הקיבוץ המאוחד, תשע"ד 2014. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 557 עמודים, 5 עמודים לא ממוספרים ;  23 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ זהיות: סדרת "תרבות וזהות יהודית" ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ כולל הערות ביבליוגרפיות. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ מבוא: היהדות הרפורמית / אבינועם רוזנק -- שער ראשון: הגות, חברה ותרבות -- לקראת הגות תיאולוגית רפורמית בישראל / יהוידע עמיר -- יוג’ין בורוביץ והתפיסות המשתנות של החינוך היהודי בתנועה הרפורמית האמריקנית / ארי אקרמן --התיאולוגיה הרפורמית אל מול המפעל הציוני: עיון במצעי התנועה הרפורמית / חיים א’ רכניצר -- הפרופיל הדתי של היהודים הרפורמים בארצות הברית / אפרים תבורי, עוזי רבהון -- התנועה הרפורמית בת זמננו: צמיחה ואתגרים / סילביה ברק-פישמן -- שער שני: ההלכה הרפורמית -- הפסיקה הרפורמית: על משפט ורטוריקה בחיי קהילה יהודית-ליברלית / מרק וושופסקי -- פריון ומגדר: היבטים בהלכה הרפורמית והאורתודוקסית / רונית עיר-שי -- השיח ההלכתי ביהדות הרפורמית: נישואים הומוסקסואליים כמקרה בוחן / אריאל פיקאר -- תפיסת המיניות החד-מינית בקרב איגוד הרבנים הרפורמים בארצות הברית במאה העשרים והשפעתה על פסיקתו: ביקורת קווירית / יקיר אנגלנדר --ההלכה הרפורמית: בעקבות הספר הלכה שפויה / שי עקביא ווזנר -- שער שלישי: תפילה -- תמורות בסדרי התפילה ובאופיים של בתי הספר הרפורמיים בארצות הברית / מיכאל מאיר -- ‬
  ‫ התפילה הרפורמית לדורותיה ולמרכזיה / דליה מרקס -- גלגולו של תלמוד תורה בסידורים ובמצעים הרפורמיים בצפון אמריקה בעשורים האחרונים / חיים א’ רכניצר, יהונתן כהן -- ה"מעמד" בין כוונה לקבע: על התפילה בתנועת הנוער הרפורמית הישראלית / דליה מרקס -- שער רביעי: היהדות הרפורמית וזיקתה לזרמים יהודיים אחרים -- קונפליקט, פיוס וקירוב לבבות בין האורתודוקסיה החרדית לתנועת הרפורמה בארצות הברית בעידן של פוסט-זרמיות / אדם פרזיגר -- חולשת התנועה ליהדות מתקדמת בישראל: ניתוח חברתי-תרבותי / אשר כהן --בית המשפט ובג"ץ: תל פיות לתנועה הרפורמית? / אביעד הכהן -- בחיפוש אחר "האופוזיציה של הוד מלכותו": עמדתה של התנועה הקונסרביטית אל מול היהדות הרפורמית / ג’ק ורטהיימר -- שער חמישי: היהדות הרפורמית וזיקתה לנצרות ולתרבות הכללית באמריקה - דיון היסטורי וביקורתי -- היהדות הרפורמית בת זמננו: ניתוח היסטורי / יונתן סרנה -- פמיניזם ומעמדן של נשים בתנועה הרפורמית / פאולה ה’ היימן -- היהדות הרפורמית והנצרות הליברלית: קווי דמיון ושוני / יעקב אריאל -- תגובות -- מצב תנועת הרפורמה בימינו: תשובה ליונתן סרנה / אליעזר שביד -- אוטונומיה, ליברליזם וחיים יהודיים: מחשבות על היהדות הרפורמית / חנן א’ אלכסנדר. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "היהדות הרפורמית היא התנועה הדתית-יהודית הראשונה והוותיקה בעולם המודרני. ממנה צמחו - כתגובת נגד - היהדות האורתודוקסית מכאן והיהדות הקונסרווטיבית מכאן ... היהדות הרפורמית כיום שונה עד מאוד ממה שחזו מייסדיה; לאורך השנים חלו בה שינויים רבים, בהם שינויי מגמה חשובים. הספר עוקב אחר השינויים הללו ובוחן את ההשפעות התרבותיות והחברתיות שמספקות להם מסגרת ושמסייעות להבהרתם. מאמריו מציגים לפני הקורא העברי את ההתלבטויות ואת הסוגיות הבוערות המסעירות חלקים רחבים של העולם היהודי בימינו. בין השאר הספר עוסק במעבר מן השיח המודרני לשיח הפוסטמודרני, בהתפתחות שחלה בתנועה בהגרת מושגים כגון ’הלכה’ ו’ציונות’, בשינויים במעמד הנשים בתנועה, במחלוקות פנים-תנועתיות בעניין ההגדרה המחודשת של המושגים ’משפחה’, ’זוגיות’, ’העם היהודי’ ו’הקהילה היהודית’, וביחסה של התנועה ל’נישואי תערובת’". -- מעטפת אחורית. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  רפורמים -- היסטוריה.
  ‫  רפורמים -- אגדות (ג בקובוץ)
  ‫  רפורמים -- פילוסופיה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  רוזנק, אבינעם, עורך
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מכון ון ליר (ירושלים)
ISBN:    9789650207120
 
 
No Previous Record   No Next Record