לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002388363
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A53 תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  משה בן מימון, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ משנה תורה - תשע"ד (ירושלים) ‬
‫ כותר: ‬   ‫ הרמב"ם המבואר : ובו... ביאורי הרמב"ם : והוא ביאור משולב בדברי הרמב"ם בתוספת הערות ; הלכה למעשה : על פי שולחן ערוך ורמ"א, שו"ע הרב ומשנה ברורה, ובתוספת פסקי האחרונים ; מקורות : ציוני המקורות לדברי הרמב"ם מלוקט מנושאי הכלים והמפרשים ; עיונים : קושיות, דיוקים, ביאורים בדברי הרמב"ם, בירורי שיטות הראשונים, ציונים לדברי האחרונים / מכון הרמב"ם המבואר, הרב צבי וילהלם - יו"ר המערכת. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ הרמב"ם המבאר ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון הרמב"ם המבואר, נתניה, תשע"ד [2014]- ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כר’ ;  31 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ הפנים - בניקוד. ‬
  ‫ המדור ’עיונים’ מופיע בסוף הכרכים. ‬
  ‫ על הכריכה: מהדורת חיטריק. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ [א]: המדע. תשע"ז 2017. [22], 38, [1], תריד, קח ע’. ע’ 2‏-38: מבוא כללי לספר משנה תורה : על הרמב"ם וחיבורו משנה תורה. ‬
  ‫ [ב]: אהבה. תשע"ד 2014. [17], תריז ע’. ‬
  ‫ [ח 1]: עבודה [א]: בית הבחירה, כלי המקדש, ביאת מקדש, אסורי מזבח, מעשה הקרבנות. תשע"ו. [18], תקה, קטו ע’. ‬
  ‫ [ח 2]: עבודה ב: תמידין ומוספים, פסולי המוקדשין, עבודת יום הכפורים, מעילה. תשע"ז 2017. [16], תטו, [1], פו ע’. ‬
  ‫ [י 1]: טהרה א: טומאת מת, פרה אדמה, טמאת צרעת, מטמאי משכב ומושב. תשע"ה. [18], תקי, קכ ע’. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  משה בן מימון.
  ‫  משה בן מימון. משנה תורה
‫ נושא: ‬   ‫  רבנים -- ביוגרפיה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  וילהלם, צבי, עורך
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record