לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002387420
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A563 איס.תו תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  איסרלש, משה בן ישראל, (רמ"א)
‫ כותר: ‬   ‫ תורת החטאת : ספר כולל כל דיני איסור והיתר / שחיבר... מהור"ר משה איסרלש... עפ"י הדפו"ר ובתוספת אלפי תיקונים ומ"מ... וספר סימני תורת חטאת... אחרי כל סימן, ונלוים עליו... מנחת יעקב... אסף... מוהר"ר יעקב ריישר... ובראשם המהדורא בתרא של המחבר... סולת למנחה, ששולב... במקומו... ובהוספת שמן למנחה לבנו ר’ שמעון, ועליהם נוספו הגהות וציונים מגדולי הדורות... תורת האשם : פירוש... על... תורת החטאת, לרבינו יום טוב ליפמן הלי העלר... הוגה מחדש... בתוספת... תיקונים... ומראי מקומות. ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ מהדורה מחודשת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : זכרון אהרן, תשע"ד [2014]. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 1 כרך (מספור עמודים רב) :  פקסימילים ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ פירוט הפגינציה: [4], 6, [9], 6, 3, [1], 3, תשכח, [2], טז, [2], 12, כז, [2], 4, [2], סט, ט, [8] ע’. ‬
  ‫ נוסף בסופו: קונטרס הספיקות (שיצא בתורת השלמים) על קיצור דיני ספיקות לש"ך, לר’ יעקב רישר. ויכוח מים חיים : בהנהגת איסור והיתר והשגות על תורת החטאת, מאת ר’ חיים מפרידבורג, בתוספת תורת משה, אשר השיב על ההשגות הנ"ל, מאת ר’ יוסף שאול נתנזון. דמשק אליעזר : סימני תורת חטאת עם ליקוט מתומצת והוספות מגדולי הפוסקים, איך לנהוג, חיברו ר’ אליעזר משעברשין. השל"ה : קיצור המחלוקות בין הרמ"א והרש"ל בתוספת ביאורים.. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  אסור והתר -- הלכה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  רישר, יעקב בן יוסף. מנחת יעקב
  ‫  חיים בן בצלאל, מפרידבורג. וכוח מים חיים
  ‫  נתנזון, יוסף שאול.
  ‫  אליעזר בן יהושע, משברשין. דמשק אליעזר
  ‫  הלר, יום טוב ליפמן. תורת האשם
  ‫  כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך). שפתי כהן. דיני ספק ספקא
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record