לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002385422
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A571 מינ.שא תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  מינץ, יהודה בן אליעזר, מחבר
‫ כותר תקני: ‬   ‫ שאלות ותשובות מהר"י מינץ ומהר"ם פדובה ‬
‫ כותר: ‬   ‫ שאלות ותשובות מהר"י מינץ ומהר"ם פדוואה / ... מו"ה יהודה מינץ... מו"ה מאיר מפדוואה ; ובתוספת ביאור מהרי"פ להגאון ר’ יוחנן פרעשיל... שו"ת מהרשי"ק להגה"ק... שמואל יהודה קצנאילבוגן, שו"ת נחלת יעקב לרבינו יעקב היילפרין ; יו"ל מחדש... מוגהת ומתוקנת עם פיסוק וקיטוע, תיקוני טעויות וציוני מראי מקומות והערות... ; הרה"ג נח גדליה קזצ’קוב... בעריכת הספר. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ סדר הגט וחליצה ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ במהדורה מאירת עינים. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : זכרון אהרן, תשע"ד [2014]. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 1 כרך (מספור עמודים רב) :  פקסימילים ;  26 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ פירוט העמודים: [3], 16, 22, [3], רעב, [4], ע, [1], 25, [4], שעג, [5], מה, [7], פג, [1], לג, [3] ע’. ‬
  ‫ 22 העמודים בספירת העמודים השלישית: תולדות... המהר"י מינץ / נח גדליה קזצ’קוב. ‬
  ‫ [4], ע’ א-נז בספירת העמודים השביעית: סדר הגט וחליצה / מהר"י מינץ. ‬
  ‫ 25 העמודים בספירת העמודים התשיעית: תולדות... רבי מאיר קצנאילבוגן, אב"ד פאדואה / נערך ע"י הרב צבי יעקב הלוי לרר. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  מינץ, יהודה בן אליעזר.
  ‫  קצנלנבויגן, מאיר בן יצחק.
‫ נושא: ‬   ‫  שאלות ותשובות -- 1040‏-1600.
  ‫  רבנים -- איטליה -- פדובה -- ביוגרפיה.
  ‫  גטין -- הלכה.
  ‫  חליצה -- הלכה.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  קצנלנבויגן, מאיר בן יצחק. שאלות ותשובות מהר"ם פדובה
  ‫  קצנלנבויגן, שמואל יהודה בן מאיר. שאלות ותשובות מהרשי"ק
  ‫  הילפרין, יעקב בן אלחנן.. נחלת יעקב
  ‫  פרשיל, יוחנן, פרשן
  ‫  קזצ’קוב, נח גדליה, עורך
  ‫  לרר, צבי יעקב, מחבר מבוא
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record