לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002384803
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A571 מאי.שא תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  מאיר בן ברוך, מרוטנבורג
‫ כותר: ‬   ‫ שאלות ותשובות מהר"ם מרוּטנבורג לרבנו... מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורג ; יוצא לאור מחדש על פי כתבי יד ודפוסים ראשונים, עם הוספות והשלמות, תיקונים ושינויי נוסחאות, ציונים ומקורות, הערות ומקבילות, עורכים: הרב משה יצחק סגל, הרב יוסף שלמה סטפנסקי, עורך אחראי: הרב יעקב פרבשטיין. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ ספר סיני ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ במהד’ מתוקנת ומושלמת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ [ירושלים] : מפעל תורת חכמי אשכנז מכון ירושלים, תשע"ד-תשע"ה. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 3 כר’ :  פקסימילים ;  28 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ בכרך א-ב העורכים: ה"ה פנחס אנגל, יאיר זוסמן, משה יצחק סגל, יוסף שלמה סטפנסקי, נתנאל קצבורג. בכרך ג העורכים: ה"ה משה יצחק סגל, יוסף שלמה סטפנסקי, נתנאל קצבורג. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ כרך א: דפוס פראג. תשע"ד. 57, [1], תקצו ע’. ‬
  ‫ כרך ב: דפוס קרימונה, דפוס לבוב, דפוס ברלין. תשע"ד. 37, [5], תשכז ע’. ‬
  ‫ כרך ג: ספר סיני, ליקוטים, מפתחות [לג’ הכר’]. תשע"ה. 25, [6], תקצב ע’. "ספר סיני הינו חיבור גדול בכת"י אשר נערך על ידי רבינו אברהם זצ"ל, אחיו של רבינו המהר"ם, ומכיל... ליקוט מחיבורים שונים, ובהם קיצור ספר התרומה, חלקים מספר מצוות גדול לר"מ מקוצי, חלקים מספר מעשה רוקח, הלכות שחיטה והלכות שמחות לרבינו ועוד. ובחלקו השני מכיל קובץ גדול של תשובות רבינו... כתב היד... במוזיאון היהודי בברלין... ליקוטים. במדור זה קובצו יחדיו כל אותן תשובות רבינו שלא הודפסו בחלקים הקודמים..." (דברים אחדים). ‬
‫ נושא: ‬   ‫  שאלות ותשובות -- 1040‏-1600.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אברהם בן ברוך
  ‫  סגל, משה יצחק בן שמחה נתן
  ‫  סטפנסקי, יוסף שלמה
  ‫  פרבשטין, יעקב
  ‫  אנגל, פנחס
  ‫  זוסמן, יאיר
  ‫  קצבורג, נתנאל
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record