לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002384793
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A584.067 אטל.ער תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  אטלינגר, יעקב יוקב בן אהרן
‫ כותר: ‬   ‫ ערוך לנר : על מסכת נדה / מאת... רבי יעקב יוקב עטטלינגער... בק"ק אלטאנא... ; יוצא לאור ע"פ דפוס ראשון, עם מראי מקומות, מקבילות, ציונים והערות ומילואים, עורך הספר: הרב יצחק שרייבר, עורך אחראי וראש המערכת: הרב אליהו ברזל. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון ירושלים, תשע"ד. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 16, תמ ע’ :  פקסימיל ;  28 ס"מ. ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תלמוד בבלי. מסכת נדה -- באורים.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  סופר, יצחק ליב בן אברהם שמואל בנימין
  ‫  ברזל, אליהו בן אברהם יצחק
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record