לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002381624
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A562.2 יוס.הל תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  קרו, יוסף בן אפרים
‫ כותר תקני: ‬   ‫ שלחן ערוך - הלכה ברורה ‬
‫ כותר: ‬   ‫ הלכה ברורה : הלכות אמירה לנכרי בשבת : אוצר פסקי הלכות על פי סדר השלחן ערוך ; בתוספת: בירור הלכה : ובו בירורי הלכות ומשא ומתן... והערות... ; שער הציון : ובו ציוני מקורות בהלכה... / סדרתי וכתבתי... דוד יוסף בן... רבי עובדיה... ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון יחוה דעת, תשע"ד. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 2 כר’ ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ חלק א: סימנים רמג, רמד, רמה, רמו, רמז, רנב: כולל השכרת בית, עסק לנכרי בשבת, מלאכת ישראל הנעשית על ידי גוי בשבת... שביתת בהמה... שותפות עם הגוי... השכרת והשאלת כלים לגוי, משלוח חפצים בידי הגוי, מסירת מלאכה לגוי מערב שבת. [16], י, תטו, לז ע’. ‬
  ‫ חלק ב: סימנים רעו, שז, שכה: כולל הלכות הנאה ממלאכת הגוי בשבת, אמירה לגוי בשבת במקום מצוה ושלא במקום מצוה, דיבור חול בשבת. [14], תקד, מ, מח ע’. מח הע’: מפתח כללי [על 2 החלקים]. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "חלק מהלכות אמירה לנכרי בשבת נדפסו כבר ב"הלכה ברורה" [רשומה 431244] חלק יג... ידוע שישנם שלשה סימנים גדולים... העוסקים בהלכות אמירה לנכרי: ... רעו... שז... וסימן שכה... ריכזנו את כל הסימנים העוסקים... בדיני אמירה לנכרי בשבת... בשני כרכים: בכרך הראשון רוכזו כל הסימנים שנדפסו בהלכה ברורה חלק יג... בתוספת מעט נופך... ובכרך השני רוכזו הסימנים רעו ושז ושכה..." (פתח דבר). ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  קרו, יוסף בן אפרים. שלחן ערוך ארח חיים. הלכות שבת -- באורים.
‫ נושא: ‬   ‫  גוי של שבת -- הלכה.
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record