לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002381592
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ (65)‏D5 יהו.אל תשע"ד ‬
‫ כותר: ‬   ‫ יהודי אלג’יריה ולוב / עורכים: משה חלמיש, משה עמאר, מוריס רומני. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ רמת-גן : אוניברסיטת בר אילן, מרכז דהאן, המרכז לחברה, תרבות וחינוך במורשת ספרד ע"ש אהרן ורחל דהאן, תשע"ד 2014. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 382 ע’ ;  25 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ קהלה ומורשת ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ כולל הערות ביבליוגרפיות. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ חלק א - אלג’יריה -- השירה והפיוט באלג’יריה / אפרים חזן -- קווים לדמותם של חכמי אלג’יריה / אליהו רחמים זייני -- היצירה של רבי יוסף אלאשקר בתלמסאן / משה עמאר -- הקבלה באלג’יריה / משה חלמיש -- מקורות על התמורה בעלייה מאלג’יריה ומרוקו במאות השמונה-עשרה והתשע-עשרה / שלום בר-אשר -- חכמי אלג’יריה וארץ ישראל / יוסף שרביט -- ההשפעה הצרפתית על יהודי אלג’יריה שבעים וחמש השנים האחרונות / שמעון שוורצפוקס -- ר’ דוד הכהן סקלי פסיקה מסורתית בעידן של תמורות / שלמה א’ גליקסברג -- "המזוודה או ארון המתים!" בחינת האופציות השונות שעמדו בפני הקהילה היהודית לאחר הכרזת העצמאות של אלג’יריה ב-1962 / דניס שרביט -- חלק ב - לוב -- הקבלה בטריפולי / משה חלמיש -- המשכיל והמקובל מרדכי הכהן וקברו של רבי שמעון לביא בטריפולי / הרווי גולדברג -- מקומו ואופיו של הלהג הערבי שבפי יהודי טריפולי בין הלהגים הערביים בצפון אפריקה / יודה סומיקזו -- מוסיקה, מנהגים וסמלים באירועי החתונה של יהודי יפראן / יעל שי ורחל קולנדר -- מוסוליני והיהודים / יצחק מינרבי -- גורל יהודי לוב בתקופת מלחמת העולם השנייה - על סף השואה / עירית אברמסקי-בליי -- המעבר משלטון איטלקי לשלטון בריטי: המערכה באל-עלמיין והשפעתה על חיי היהודים בלוב / יהודית רונן -- ‬
  ‫ עליית יהודי לוב - טרם הקמת מדינת ישראל ועד כינון שלטונו של מועמר אל-קד’אפי / מיכאל לסקר -- לוב, הקהילה היהודית ומדינת ישראל בתקופת שלטונו של קד’אפי: התגייסות פוליטית ורעיונית למאבק צבאי להשמדת מדינת ישראל / יהודית רונן -- יהדות לוב בראי המחקר והספרות / מוריס רומני -- חלק ג - עדויות -- בין זכרון להיסטוריה / דוד מגנאג’י -- סבלם של יהודי לוב במחנה הריכוז "ג’אדו" בתקופת מלחמת העולם השנייה - עדות אישית / אליהו פדלון -- מנהגים ייחודים בקרב קהילת יהודי מצראתה (לוב) / משה ג’יעאן (זרקינא) -- עיתונות ופרסומים עבריים בלוב / רפאל זרוק ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ קובץ המאמרים עוסק ביהדות אלג’יריה וביהדות לוב. המאמרים על יהדות אלג’יריה, דנים ביצירה הרוחנית ויוצריה, היסטוריה וארץ ישראל החל מהמאה ה-15 ועד למאה ה-20. המאמרים על יהדות לוב, מרביתם דנים בסיבלם של יהודי לוב במלחמת העולם השניה וחלקם עוסקים בנושאי רוח, תרבות חברה ומנהג...--מן הכריכה האחרוית. ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  אלשקר, יוסף בן משה.
  ‫  סקלי, דוד בן משה, 1861-1948
‫ נושא: ‬   ‫  יהודים -- אלג’יריה -- היסטוריה.
  ‫  יהודים -- לוב -- היסטוריה.
  ‫  רבנים -- אלג’יריה.
  ‫  חכמי המזרח.
  ‫  רבנים -- לוב.
  ‫  שואה -- לוב.
  ‫  מנהגים -- לוב -- מצראתה.
  ‫  עליה -- יהודי לוב.
‫ נושא גיאוג ‬   ‫  מצראתה (לוב)
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  חלמיש, משה
  ‫  עמאר, משה בן שלמה
  ‫  רומני, מוריס מ
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אוניברסיטת בר-אילן. המרכז למורשת יהדות ספרד ע"ש דהן
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record