לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002380673
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ E041 בן-אלי.בי תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  בן-אליהו, איל
‫ כותר: ‬   ‫ בין גבולות : תחומי ארץ-ישראל בתודעה היהודית בימי הבית השני ובתקופת המשנה והתלמוד / אייל בן-אליהו ; עורכת-מרכזת: שלומית משולם. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   Added t.p. in English: Between borders : the boundaries of Eretz-Israel in the consciousness of the Jewish people in the time of the Second Temple and in the Mishnah and Talmud period / Eyal Ben-Eliyahu.
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : יד יצחק בן-צבי, תשע"ד 2013. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 348, [3] ע’ :  מפות (רובן צבעוניות), צלומים ;  24 ס"מ. ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ סדרת ספרי מחקר על העת העתיקה ‬
  ‫ ספרית דוד וימימה יסלזון ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותוכן העניינים באנגלית. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: ע’ 330-293. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ מהם תחומיה וגבולותיה של ארץ ישראל ? האם מאשקלון שבדרום ועד עכו בצפון או שמא בין הנילוס והפרת? האם עבר הירדן המזרחי הוא חלק מהארץ? מה מעמדו של אזור בארץ המיושב בצפיפות באוכלוסייה נכרית? האם התיישבות יהודית רצופה וצפופה הופכת את המרחב המיושב לחלק מן ה’ארץ’? והאם עזיבת יהודים את המרחב גורמת לשינוי במעמדו? שאלות מעין אלו, שהעסיקו ומעסיקות את תושביה היהודים של הארץ מהעת העתיקה ועד ימינו, הן העומדות במוקד ספר זה, העוסק בתחומי הארץ בתודעה היהודית בעת העתיקה. בספר מוצגות ונדונות משמעויותיהן של מגוון מפות תודעתיות של ’ארץ ישראל’, מראשית ימי הבית השני ועד לשלהי תקופת התלמוד. זאת, באמצעות האופן שבו הן משתקפות בספרות המקראית, בספרות ימי הבית השני לגווניה ובמכלול ספרות חכמים ההלכתית והמדרשית. ‬
  ‫ העיקרון השוזר את הסוגיות הנדונות בספר, הוא הזיקה המתמדת שבין המרחב היישובי שבו התפרש היישוב היהודי, לבין תחומי הטריטוריה, כפי שנתפסו בתודעה היהודית או לחילופין בתודעה הישראלית. לפיכך, לתמורות ולשינויים בתחום היישוב היהודי הרצוף בארץ, הייתה זיקה ישירה לשינויים בזהותו העצמית של העם היושב בארץ. -- כריכה אחורית. ‬
‫ נושא: ‬   ‫  טמאה וטהרה בתלמוד.
‫ נושא גיאוג ‬   ‫  ישראל -- גבולות.
  ‫  ישראל -- גבולות -- הבטים דתיים -- יהדות.
  ‫  ישראל -- גבולות בתלמוד.
  ‫  ישראל -- גאוגרפיה היסטורית.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  משלם, שלומית
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  יד יצחק בן צבי
ISBN:    9789652173607
 
 
No Previous Record   No Next Record