לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002379691
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A561 יוס.בן תשע"ד ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד
‫ כותר: ‬   ‫ בן איש חי : הלכות : משֻלב עם קטעים מהספר... מקבציאל, מעצם כתב-יד... רבנו / כמוהר"ר יוסף חיים... ; ועתה יוצא לאור מחדש מנֻקד... ומאות הגהות ותקונים ומראה מקומות, הגיה, נקד, ערך והכין לדפוס יוסף חיים מזרחי. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : ישועה בן דוד סאלם, תשע"ד [2014]. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 56, 759, [1] ע’ :  פקסימילים ;  25 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ על הכריכה: השלם והמקורי. ‬
  ‫ ע’ 21‏-56: מבוא המהדיר על המחבר וספרו. ‬
  ‫ מעלות המהדורה הנוכחית: ... הוגה על פי הדפוס הראשון... כל ההשמטות שנדפסו בסוף... והכנסנו... לספר... כל הפרשיות שיש לנו... בכתי"ק... ואשר יודפסו בספר מקבציאל הוגהו מעצם כתי"ק... מקומות שרבנו... דן בנושא זה ב’ספרי הקטן מקבציאל’, הכנסנו... ובכתב שונה... פתחנו... הראשי תיבות... המקורות שכתב רבנו... בסוגר עגול... הוספנו בסוגר מרובע מקורות וציונים... נקדנו... הספר... תרגמנו... המשקולות והמידות לשפתנו... תרגום המלים... (הערביות)... על פי... ר’ נסים בן עוזיאל... ועתה... מר יחזקאל חבה... ותירגם או תיקן... לבד מהגהותי... עטרנו את הספר בהגהות... חכמי הדורות.. (מבוא ע’ 49‏-55). ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תנ"ך. תורה -- דרושים, שיחות ואמרים.
‫ נושא: ‬   ‫  הלכה -- קבצי דינים.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מזרחי, יוסף חיים בן עובדיה
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record