לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002379560
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A803 מ"ת ‬
‫ כותר: ‬   ‫ מיקרופדיה תלמודית-הלכתית : מבוססת על ערכי האנציקלופדיה התלמודית לענייני הלכה : אוצר מתומצת של ערכי האנציקלופדיה התלמודית, עם תיקונים, השלמות ועידכונים בסגנון שוטף וברור... / עורך ראשי - הרב... אברהם שטינברג ; ביקורת והערות - הרב זלמן נחמיה גולדברג... ‬
‫ כותר נוסף: ‬   added t.p. Talmudic micropedia
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מכון האנציקלופדיה התלמודית, יד הרב הרצוג, תשע"ד 2013-. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כר’ :  איורים (חלקם צבעוניים) ;  31 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף באנגלית. ‬
  ‫ "ביחס שבין האנציקלופדיה התלמודית לבין המיקרופדיה התלמודית - הראשונה... היא צעידה אל יער המידע של כל ערך וערך... הסעיפים וסעיפי הסעיפים... מחלקי הערך. לשם כך צריך הלומד להיות תלמיד חכם מובהק... ולהפיק מלוא חופניים תועלת. לעומת זאת המיקרופדיה התלמודית היא הסתכלות על מכלול... המושגים והמונחים ההלכתיים, וכניסה לשולי... המידע הנחוץ להבנת הערך. כך יוכלו להפיק תועלת רבה גם לומדים שאין תורתם אומנותם... מטרת המיקרופדיה התלמודית היא לתמצת ולפשט את הערכים המופיעים באנציקלופדיה התלמודית" (פתיחה ע’ ב-ג). ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ כרך א: א-אליה. תשע"ד 2013. [2], ו, [3], 361, [8] ע’. ‬
  ‫ כרך ב: אליהו-ביאת מקדש. תשע"ד 2014. ט, 404, [10] ע’. ‬
  ‫ כרך ג: בידו-גבאי צדקה. תשע"ה 2014. [5], ב, 499, [10] ע’. ‬
  ‫ כרך ד: גבורות-דינא דמלכותא דינא. תשע"ה 2015. [6], 500, [12] ע’. בשער: על שם משפחת רוהר. ‬
  ‫ כרך ה: דיני ממונות-הפקעת שערים. תשע"ו 2015. [6], 524, [12] ע’. בשער: על שם משפחת רוהר. ‬
  ‫ כרך ו: הפקר-חזקה (ג): בטבע האדם. תשע"ו 2016. [6], 462, [14] ע’. בשער: על שם משפחת רוהר. ‬
  ‫ כרך ז: חזקה (ד): הוחזק - טומאה בחבורים. תשע"ו 2016. [3], ב, 423 [16] ע’. בשער: על שם משפחת רוהר. ‬
  ‫ כרך ח: טומאה בלועה-כבוד רבו. תשע"ח 2017. [3], ב, 518, [8] ע’. בשער: על שם משפחת רוהר. ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תלמוד בבלי -- אנציקלופדיות.
‫ נושא: ‬   ‫  הלכה -- אנציקלופדיות.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  שטינברג, אברהם בן משה
  ‫  גולדברג, זלמן נחמיה
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  יד הרב הרצוג
  ‫  האנציקלופדיה התלמודית (חברה)
ISBN:    9789654450188
   9789654450270 (vol. 4)
   9789654450294 (vol. 5)
   9789654450317 (vol. 6)
 
 
No Previous Record   No Next Record