לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002369312
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A582 תשע"ג ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  אשכנזי, בצלאל בן אברהם
‫ כותר תקני: ‬   ‫ שיטה מקבצת - בבא קמא ‬
‫ כותר: ‬   ‫ שיטה מקובצת : מסכת בבא קמא... / לרבינו בצלאל אשכנזי ; יו"ל על פי דפוס ראשון, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים, מאת הרב יוסף יוזפא רוזנברג. ‬
‫ מהדורה: ‬   ‫ במהד’ חדשה, מתוקנת. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מוסד הרב קוק, תשע"ג 2013-. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כר’ ;  28 ס"מ. ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ א: פרקים ראשון, שני, שלישי. תשע"ג 2013. 8, [1] ע’, תתכד עמודות. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "שילבנו הגהות... ע"י.. רבי שאול אלתר... השלמתם של קטעים מדברי הראשונים... פיסקנו וחלקנו את הקטעים... בצידי העמוד ציינו בתחילת כל קטע שם המפרש... חלוקת הספר לקטעים המסומנים באותיות..." (מבוא). ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תלמוד בבלי. מסכת בבא קמא -- באורים.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  רוזנברג, יוסף יוזפא בן אברהם דוד
  ‫  אלתר, שאול
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record