לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002368725
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A018 מנד.גנ תשע"ג ‬
‫ כותר: ‬   ‫ גנזי יהודה : אוסף גנזים מגדולי הדורות במאות השנים האחרונות / [מגנזי] אברהם דוב יהודא מאנדל ; עורכי הספר: הרב יחיאל גולדהבר, הרב חנני’ דוב לייכטאג. ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ [ניו יורק] : מכון גנזים להדרת כתבי גדולי ישראל לדורותיהם, תשע"ג 2013-. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ כר’ :  איורים, פורטרטים, פקסימילים ;  21x21 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ "רובם של כתבי הקודש רואין עתה אור הדפוס בפעם הראשונה" (מהשער). ‬
‫ הערת תוכן: ‬   ‫ חלק א: גנזי גדולי ופוסקי אשכנז והסביבה -- גנזי חכמי וקדושי הספרדים -- גנזי מאורי וצדיקי החסידות -- גנזי גדולי וקדושי אונגארן -- גנזי צדיקי ומנהיגי גאליציע -- גנזי אדמור"י וגדולי פולין -- גנזי גאוני וצדיקי ליטא. תשע"ג 2013. 323 ע’. בשער: יוצא לאור לרגל שמחת בר מצוה של בני... יואל צבי... ע’ 309‏-323: נספח: עליית האור החיים הק’ לארה"ק. ‬
  ‫ חלק ב: גנזי מקובלי ספרד קדמונים -- גנזי צדיקי גאליציא -- גנזי גדולי וקדושי ירושלים וצפת עה"ק -- גנזי גדולי וקדושי אונארן -- גנזי צדיקי רוסיא לבית טשערנוביל -- גנזי גדולי וקדושי פולין -- פרקי יוחסין -- מפתח כתבי יד קודש, ושערי דפוס ראשון. תשע"ו. תז ע’. בשער: יצא לאור לרגל שמחת נישואין של... יהושע עב"ג אסתר חוה... מאנדעל. ‬
  ‫ חלק ג: גנזי קדם - שנות הש’ -- גנזי הפוסקים -- גנזי חסידות - רוסיא -- גנזי חסידות - פולין גאליציע -- גנזי אונגארין -- גנזי ארץ הקודש. תשע"ח 2017. שיא ע’. בשער: יצא לאור לרגל שמחת נישואין של בתי... בילא קריינדל, עב"ג... חנני’ יו"ט ליפא בן... הר"ר יעקב יחזקי’ מארקאוויטש... ‬
  ‫ חלק ד: חיבור כתב יד... של... רבינו דוב בער, המגיד ממעזריטש, חלק... נכתב בחייו : עשרות מאמרי קודש שרואים אור הדפוס לראשונה, ערוך... על סדר התורה ומועדים, מכתבי תלמידו... רבינו לוי יצחק מבארדיטשוב. תשע"ח 2018. תפ ע’. בשער: יוצא לאור לרגל שמחת בר מצוה של בני... יצחק הלוי, כח אדר תשע"ח. [ע’ תכט-תלב]: נספח : פירוש [על תפילת] הודו-ספר קטן, קאריץ תק"מ [דפוס צילום]. ע’ [תלג]-תפ: מאמר המגיד הגדול... : עיקר תולדות רבינו דוב בער... מלוקט ממקורות נאמנים... נערך על ידי הרב יחיאל גאלדהאבער, עם שער מיוחד. כולל: מאמרי תפלה, ביאורי פסוקים, וחז"ל, שאלות ותשובות וכללים שנשאלו להמגיד, ביאורי סתרי תורה, הנהגות קדושות. ‬
‫ תקציר: ‬   ‫ "ערכנו תולדותיו של כותב המכתב... תולדותיו של מקבל המכתב... רקע המכתב..." (מבוא). ‬
‫ נושא אישי: ‬   ‫  דב בר בן אברהם, ממזריץ’
  ‫  מנדל, יואל צבי בן אברהם דב יהודה
  ‫  מנדל, יהושע בן אברהם דב יהודה
  ‫  מנדל,יצחק
  ‫  אבן עטר, חיים בן משה.
  ‫  מרקוביץ, חנניה יום טוב ליפא
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תפלה -- דרושים, שיחות ואמרים.
  ‫  תנ"ך. תורה -- דרושים, שיחות ואמרים.
‫ נושא: ‬   ‫  כתבי יד -- אספים.
  ‫  כתבי יד, עברית -- פקסימילים.
  ‫  רבנים -- אשכנז -- היסטוריה -- מקורות.
  ‫  רבנים -- הונגריה -- היסטוריה -- מקורות.
  ‫  רבנים -- גליציה (פולין-אוקראינה) -- היסטוריה -- מקורות.
  ‫  רבנים -- פולין -- היסטוריה -- מקורות.
  ‫  רבנים -- ליטא -- היסטוריה -- מקורות.
  ‫  רבנים -- רוסיה -- היסטוריה -- מקורות.
  ‫  שאלות ותשובות -- 1040‏-1600.
  ‫  הלכה -- היסטוריה.
  ‫  חסידות -- היסטוריה -- מקורות.
  ‫  רבנים -- אגרות -- פקסימילים.
  ‫  רבנים -- ביוגרפיה.
  ‫  מקבלים (ק בקובוץ) -- ספרד -- מקורות.
  ‫  רבנים -- ישראל -- ירושלים -- מקורות.
  ‫  רבנים -- ישראל -- צפת -- מקורות.
  ‫  צ’רנוביל (חסידות) -- מקורות.
  ‫  מועדים -- דרושים, שיחות ואמרים.
  ‫  חסידות -- -‏1815 -- ספרות עיונית.
  ‫  חסידים -- ארחות חיים.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  דב בר בן אברהם, ממזריץ’, נפטר 1772, מחבר
  ‫  לוי יצחק בן מאיר, מברדיצ’ב, 1740-1809, מחבר
  ‫  ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760. ספר קטן
  ‫  מאנדל, אברהם דוב יהודא
  ‫  גולדהבר, יחיאל בן שלמה
  ‫  לייכטאג, חנניה דוב
‫ עיול אחיד: ‬   ‫  תנ"ך. תהלים. פרק קז. תק"מ. קורץ
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record