לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002362884
‫ מיקום: ‬   היכן בספריות / האם מושאל
‫ מס. מיון: ‬   ‫ A582 תשע"ג[1] ‬
‫ מחבר: ‬   ‫  אשכנזי, בצלאל בן אברהם
‫ כותר תקני: ‬   ‫ שיטה מקבצת - נזיר ‬
‫ כותר: ‬   ‫ שיטה מקובצת : מסכת נזיר / לרבינו בצלאל אשכנזי ; יו"ל על פי כת"י ודפוס ראשון, בצירוף מבוא, ציוני מקורות, מקבילות, הערות וביאורים, מאת הרב אביגדור אריאלי. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ שיטה מקבצת - סוטה ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : מוסד הרב קוק, תשע"ג 2013. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ [10] ע’, תלו עמודות; 8 ע’, לד עמודות :  פקסימילים ;  28 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ עמודות [תכז]-תלו: שרידים מפירוש רבינו עזריאל [ב"ר יחיאל] למסכת נזיר, [ע"י] צבי יהושע לייטנר. ‬
  ‫ 8 ע’, לד עמודות: שיטה מקובצת מסכת סוטה... מאת הרב מרדכי פופוביץ. עם שער מיוחד. ‬
‫ נושא אחיד: ‬   ‫  תלמוד בבלי. מסכת נזיר -- באורים.
  ‫  תלמוד בבלי. מסכת סוטה -- באורים.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  אריאלי, אביגדור
  ‫  עזריאל בן יחיאל. פרוש מסכת נזיר
  ‫  פופוביץ, מרדכי
  ‫  ליטנר, צבי יהושע
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record