לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   002447959
‫ סוג: ‬   EBOOK
‫ מחבר: ‬   ‫  אפרתי, רוית, מחבר
‫ כותר: ‬   ‫ גולשים נגישים - נגישות לרשת למקבלי קצבת נכות [משאב אלקטרוני] / רוית אפרתי, עידית מני-איקן. ‬
‫ כותר לועזי ‬   Title on added title page: Internet accessibility for recipients of the general disability benefit
‫ טקסט מלא: ‬  
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק המודפס אינו בספרייה ‬
‫ מהדורה: ‬   Ravit Efrati, Edith Manny-Ikan.
‫ מו"ל: ‬   ‫ ירושלים : המוסד לביטוח לאומי, אגף הקרנות - קרן מפעלים מיוחדים, תשע"ז 2017. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ 1 משאב מקוון (98 עמודים). ‬
‫ סדרה תקנית ‬   ‫ מפעלים מיחדים (המוסד לבטוח לאמי. מנהל המחקר והתכנון) 169 ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותקציר באנגלית. ‬
  ‫ כולל נספחים. ‬
  ‫ מעבר לשער: "פרסום זה יוצא לאור בסיוע מינהל המחקר והתכנון של המוסד לביטוח לאומי". ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ ביבליוגרפיה: עמודים 51-53. ‬
‫ מערכת: ‬   ‫ גישה באמצעות האינטרנט ‬
‫ נושא: ‬   ‫  אתרים באינטרנט נגישים למגבלים -- ישראל.
  ‫  מקבלי קצבאות -- ישראל.
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  מני-איקן, עדית, מחבר
‫ מחבר נוסף: ‬   ‫  המוסד לביטוח לאומי. הקרן למפעלים מיחדים
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record