לוגו אוניברסיטת בר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן

ברקט - הקטלוג המאוחד של רשת הספריות
 

תצוגת רשומה

 
רשומה 1 מתוך 1
No Previous Record   No Next Record
‫ מס. מערכת: ‬   001206036
‫ סוג: ‬   ETHESIS
  THE3
  EBOOK
‫ מחבר: ‬   ‫  קלעג’י, תהלה
‫ כותר תקני: ‬   ‫ בין הפאה לרעלה: מבט השואתי על תהליכי אקדמיזציה בקרב נשים בחברות שמרניות: החברה החרדית והחברה הבדוית בישראל [משאב אלקטרוני] ‬
‫ כותר: ‬   ‫ בין הפאה לרעלה: מבט השוואתי על תהליכי אקדמיזציה בקרב נשים בחברות שמרניות: החברה החרדית והחברה הבדווית בישראל [משאב אלקטרוני] / מאת: תהילה קלעג’י. ‬
‫ כותר נוסף: ‬   ‫ מבט השואתי על תהליכי אקדמיזציה בקרב נשים בחברות שמרניות: החברה החרדית והחברה הבדוית בישראל [משאב אלקטרוני] ‬
  ‫ מבט השוואתי על תהליכי אקדמיזציה בקרב נשים בחברות שמרניות: החברה החרדית והחברה הבדווית בישראל [משאב אלקטרוני] ‬
  Between the wig and the veil: a comparative study of the academisation processes among women in conservative and traditional Israeli societies: the Jewish ultra-orthodox and Bedouin sectors [electronic resource]‎
  A comparative study of the academisation processes among women in conservative and traditional Israeli societies: the Jewish ultra-orthodox and Bedouin sectors [electronic resource]‎
‫ טקסט מלא: ‬  
‫ פורמט נוסף ‬   ‫ העותק המודפס ברשומה 1205132 ‬
‫ מו"ל: ‬   ‫ רמת גן : [מוציא לאור לא ידוע], התש"ע. ‬
‫ תאורת: ‬   ‫ [7], ה, 278, h,‏ [2] ע’ :  איורים צבעוניים ;  30 ס"מ. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ שער נוסף ותקציר באנגלית. ‬
‫ הערה: ‬   ‫ לעיון לקהיליית בר אילן בלבד! ‬
‫ דיסרטציה ‬   ‫ דיסרטציה - אוניברסיטת בר-אילן, תש"ע. ‬
‫ הערה ביב': ‬   ‫ כולל ביבליוגרפיה. ‬
‫ נושא תאגיד ‬   ‫  אוניברסיטת בר-אילן -- עבודות לתאר שלישי -- המחלקה למדעי המדינה.
‫ נושא: ‬   ‫  נשים חרדיות -- מצב חברתי.
  ‫  נשים בדויות -- ישראל -- מצב חברתי.
  ‫  נשים חרדיות -- חנוך -- ישראל.
  ‫  נשים בדויות -- חנוך -- ישראל.
  ‫  נשים חרדיות -- עמדות.
  ‫  נשים בדויות -- עמדות.
  ‫  פמיניזם -- ישראל.
  ‫  דמוקרטיזציה -- ישראל.
  ‫  שמרנות -- ישראל.
  ‫  דיפוזיה של חדושים -- ישראל.
‫ מחבר נוסף: ‬    Kalagy, Tehila
‫ מנחה: ‬   ‫ כהן, אשר ‬
  ‫ גנת, יוסף ‬
 
  אודות הספר (באתר "Google Book Search")
No Previous Record   No Next Record